Publicerad: 9 mars 2023

Huvudinnehåll start

Skillnader mellan preliminärt och slutligt valresultat

Här får du veta de grundläggande skillnaderna mellan preliminär och slutlig rösträkning.

Alla röster räknas två gånger. Vid varje tillfälle kontrolleras rösterna flera gånger. Rösträkningen är en offentlig förrättning. Det innebär att vem som helst får komma och se hur det går till.

Preliminär rösträkning

Kommunerna genomför den preliminära rösträkningen. Dels i vallokalerna på kvällen när vallokalerna stänger, dels på onsdagen efter valdagen då sent inkomna förtidsröster räknas. Vid den preliminära rösträkningen räknas rösterna för de partier som förväntas kunna få mandat och en preliminär mandatfördelning mellan partier tas fram.

För att det ska vara möjligt att få ett snabbt resultat i den preliminära rösträkningen bedöms alla oklara röster som ogiltiga. Dessa röster kan komma att bedömas som giltiga vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

Mer om preliminärt valresultat

Slutlig rösträkning

Länsstyrelsen genomför den slutliga rösträkningen med start på måndagen efter valdagen. De räknar och bedömer rösterna på alla partier, samt alla personröster på kandidater.

Efter beräkningar fastställs den slutliga mandatfördelningen mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

Valmyndigheten fastställer resultatet i valet till riksdagen cirka en vecka efter valdagen och länsstyrelsen fastställer resultaten i region- och kommunfullmäktige cirka två veckor efter valdagen.

De båda rösträkningarna sker parallellt. Den slutliga rösträkningen påbörjas på måndagen efter valdagen, redan innan de sena förtidsrösterna har kommit fram till kommunen som fortsätter den preliminära rösträkningen på onsdagen efter valdagen.

Mer om slutligt valresultat

Film om preliminär och slutlig rösträkning

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.