Räkna röster

Alla röster räknas två gånger.
Den andra gången ger det slutliga resultatet.

Rösterna räknas två gånger

Första räkningen

Först räknas rösterna på valkvällen.
Då räknas rösterna som lagts i valurnorna.
Rösterna räknas i varje vallokal.

På valkvällen räknas bara rösterna för de stora partierna.
Det är för att tv och radio ska kunna berätta för folket vilka partier som blivit valda.
Resultatet av den första räkningen kallas ”valnattsresultat”.

Andra räkningen

Dagen efter valdagen börjar den andra rösträkningen.
Nu räknas också de röster som inte räknades på valkvällen.
Till exempel rösterna från utlandet.

Vid den andra räkningen räknas rösterna för alla partier,
även de små.
Vid den andra räkningen räknas också personrösterna
så man får reda på vilka som blivit valda som politiker.

Det är länsstyrelsen i varje län som gör den andra räkningen.
Resultatet av den här räkningen kallas ”det slutliga resultatet”.
Rösterna räknas två gånger för att det är jätteviktigt att resultatet blir rätt.

Räkningen av riksdagsvalet brukar vara klar på onsdagen efter valdagen.
Därefter räknas rösterna i kommunvalet.
Rösterna till regionen räknas sist.
Det brukar ta en och en halv vecka att räkna klart alla val.

När det är val till Europaparlamentet brukar räkningen ta ungefär en vecka.

Rösträkningen är offentlig.
Det betyder att vem som helst får komma in och titta när rösterna räknas.

När rösträkningen är klar sparas alla valsedlar till nästa val.
Det är för att de ska kunna räknas en gång till om någon misstänker att det blivit fel.

Film om rösträkningen

Film om den första (preliminära) och den andra (slutliga) rösträkningen. Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

Resultatet visas

På valkvällen är det spännande att titta på Valmyndighetens webbplats.
Där visas hur det går i räkningen och varje minut får man se vilket parti som leder.
Samma sak kan man se på TV.

Rösterna räknas två gånger, en gång på valkvällen och sen en gång till.
Det är den andra räkningen som ger det slutliga resultatet.

När det slutliga resultatet är färdigräknat redovisas vilka partier som fått platser och vilka personer som blivit valda som politiker.

Valresultat från tidigare val

Om du vill veta resultatet från val som är äldre kan du läsa på Statistiska Centralbyråns webbplats. Länk till annan webbplats.