Huvudinnehåll start

Räkna röster

Alla röster räknas två gånger.
Den andra räkningen ger det slutliga resultatet.

Rösterna räknas två gånger

Första räkningen

Först räknas rösterna på valkvällen.
Då räknas rösterna som lagts i valurnorna.
Rösterna räknas i varje vallokal.

På valkvällen är det spännande att titta på Valmyndighetens webbplats.
Där visas hur det går i räkningen och vilket parti som leder.
Samma sak kan man se på TV.

I den första räkningen räknas bara rösterna för de stora partierna.
Det är för att tv och radio snabbt ska kunna berätta för folket vilka partier som blivit valda.

Ytterligare röster som inte räknades i vallokalerna räknas av kommunen under onsdagen efter valet. Till exempel röster från utlandet.

 

Andra räkningen

Dagen efter valdagen börjar den andra rösträkningen.
Det är länsstyrelsen i varje län som gör den andra räkningen.
Vid den andra räkningen räknas rösterna för alla partier,
även de små.
Vid den andra räkningen räknas också personrösterna
så man får reda på vilka som blivit valda som politiker.
Resultatet av den här andra räkningen kallas ”det slutliga resultatet”.
Rösterna räknas två gånger för att det är jätteviktigt att resultatet blir rätt.

När det är val till Europaparlamentet brukar räkningen ta ungefär en vecka.

Räkningen av riksdagsvalet brukar vara klar en vecka efter valdagen.
Därefter räknas rösterna i kommunvalet.
Rösterna till regionen räknas sist.
Det brukar ta två veckor att räkna klart alla val.

Rösträkningen är offentlig.

Båda rösträkningarna är offentliga.
Det betyder att vem som helst får komma och titta när rösterna räknas.
När den andra rösträkningen är klar sparas alla valsedlar till nästa val.
Det är för att de ska kunna räknas en gång till om någon misstänker att det blivit fel.

Film om rösträkningen i EU-valet

Film om den första (preliminära) och den andra (slutliga) rösträkningen i EU-valet.
Filmen har svenskt tal.
Du kan välja svensk eller engelsk text när filmen spelas upp.

Valresultat från tidigare val

Om du vill veta resultatet från val som är äldre kan du läsa på Statistiska Centralbyråns webbplats. Länk till annan webbplats.