Publicerad: 31 januari 2020

Nuvarande och avgångna ledamöter 2019

Här kan du se vilka ledamöter som blivit invalda till Europaparlamentet.

Lista över nuvarande och avgångna ledamöter

Parti

Ledamot

Personvald

Ersatte ledamot

Datum

M

Tomas Tobé

Ja
Jessica Polfjärd

Jörgen Warborn

Arba Kokalari
C

Fredrick Federley

Ja
Abir Al-Sahlani
FP

Karin Karlsbro

JaKD

Sara Skyttedal

Ja
David Lega

JaS

Heléne Fritzon

Ja
Johan Danielsson

Jytte Guteland

Erik Bergkvist

Evin Incir
V

Malin Björk

JaMP

Alice Bah Kuhnke

Ja
Pär Holmgren

Ja
Jakop Dalunde2020-02-01*

SD

Peter Lundgren

Ja
Jessica Stegrud

Ja
Charlie Weimers
* Med anledning av att Storbritannien lämnade EU fick Sverige ytterligare ett mandat som tilldelades Miljöpartiet. Jakop Dalunde utsågs till ledamot från och med 1 februari 2020.

Valmyndigheten utser ledamöter

När någon ledamot eller ersättare avgår ansvarar Valmyndigheten för att utse nya ledamöter och ersättare.