Till startsidan

Publicerad: 8 november 2019

Nuvarande och avgångna ledamöter 2019

Här kan du se vilka ledamöter som blivit invalda till Europaparlamentet.

Lista över nuvarande och avgångna ledamöter

Parti

Ledamot

Personvald

Ersatte ledamot

Datum

M

Tomas Tobé

Ja
Jessica Polfjärd

Jörgen Warborn

Arba Kokalari
C

Fredrick Federley

Ja
Abir Al-Sahlani
FP

Karin Karlsbro

JaKD

Sara Skyttedal

Ja
David Lega

JaS

Heléne Fritzon

Ja
Johan Danielsson

Jytte Guteland

Erik Bergkvist

Evin Incir
V

Malin Björk

JaMP

Alice Bah Kuhnke

Ja
Pär Holmgren

JaSD

Peter Lundgren

Ja
Jessica Stegrud

Ja
Charlie Weimers
Valmyndigheten utser ledamöter

När någon ledamot eller ersättare avgår ansvarar Valmyndigheten för att utse nya ledamöter och ersättare.