Publicerad: 9 februari 2023

Huvudinnehåll start

Nuvarande och avgångna ledamöter 2019

Här kan du se vilka ledamöter som blivit invalda till Europaparlamentet.

Lista över nuvarande och avgångna ledamöter

Parti

Ledamot

Personvald

Ersatte ledamot

Datum

M

Tomas Tobé

Ja
Jessica Polfjärd

Jörgen Warborn

Arba Kokalari
C

Emma Wiesner


Fredrick Federley

2021-02-04


Abir Al-Sahlani
L

Karin Karlsbro

JaKD

Sara Skyttedal

Ja
David Lega

JaS

Heléne Fritzon

Ja
Ilan De Basso


Johan Danielsson

2021-12-14


Carina Ohlsson


Jytte Guteland

2022-09-29


Erik Bergkvist

Evin Incir
V

Malin Björk

JaMP

Alice Bah Kuhnke

Ja
Pär Holmgren

Ja
Jakop Dalunde2020-02-01*

SD

Peter Lundgren

Ja
Johan Nissinen


Jessica Stegrud

2022-10-11


Charlie Weimers
* Med anledning av att Storbritannien lämnade EU fick Sverige ytterligare ett mandat som tilldelades Miljöpartiet. Jakop Dalunde utsågs till ledamot från och med 1 februari 2020.

Valmyndigheten utser ledamöter

När någon ledamot eller ersättare avgår ansvarar Valmyndigheten för att utse nya ledamöter och ersättare.