Publicerad: 14 juni 2022

Slutlig rösträkning och slutligt valresultat

Här får du veta hur den slutliga rösträkningen går till när det är val och hur det slutliga valresultatet fastställs.

Måndagen efter valdagen, i år måndagen den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen alla rösterna en gång till.

All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och titta hur det går till.

Valsedlarna från alla val sparas hos länsstyrelsen under mandatperioden.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige räknas riksdagsvalet först. När räkningen av alla röster till riksdagen är klar görs fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

När riksdagsvalet är färdigräknat påbörjas den slutliga rösträkningen av rösterna för valen till kommunfullmäktige. Därefter räknas rösterna för valen till regionfullmäktige. Länsstyrelserna fastställer resultaten för dessa val.

Val till Europaparlamentet

När räkningen av alla röster till Europaparlamentet är klar görs fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

Alla partiers röster och personröster räknas och redovisas

Länsstyrelsen räknar och särredovisar antalet röster för alla partier som anmält deltagande till valet. Valmyndigheten och länsstyrelserna använder de preliminära siffrorna från valnatten och valnämndens uppsamlingsräkningar som kontroll vid den slutliga rösträkningen. Länsstyrelsen räknar och redovisar också antalet personröster.

Resultatet av räkningen redovisas löpande på Valmyndighetens webbplats.

Fördelning av mandaten

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Valmyndigheten fördelar mandaten för riksdagen

Länsstyrelsen beräknas bli klar med sin rösträkning för valet till riksdagen i slutet av veckan efter valdagen, i år blir det alltså klart runt den 18 september.

När räkningen av alla röster och personröster är klar för valet till riksdagen upprättar länsstyrelserna ett protokoll över rösträkningen. Därefter gör Valmyndigheten en fördelning av mandaten mellan partierna i riksdagen och utser ledamöter och ersättare.

Valmyndighetens nämnd fastställer valresultatet genom ett beslut som publiceras på Valmyndighetens webbplats.

Länsstyrelsen fördelar mandaten för kommunerna och regionen

När räkningen av alla röster och personröster är klar för valet till kommunfullmäktige och regionfullmäktige gör länsstyrelsen mandatfördelning samt utser ledamöter och ersättare.

Länsstyrelsen fastställer valresultatet för varje val genom att protokollet läggs fram för granskning. Detta görs hos varje länsstyrelse. Protokollen publiceras också på Valmyndighetens webbplats allt eftersom de blir klara.

Samtliga resultat är publicerade cirka 14 dagar efter valdagen, i år runt den 25 september.

Val till Europaparlamentet

Valmyndigheten fördelar mandaten för Sveriges mandat i Europaparlamentet

Länsstyrelsen beräknas bli klar med sin rösträkning för valet till Europaparlamentet i slutet av veckan efter valdagen.

När den slutliga räkningen av alla röster och personröster är klar för valet till Europaparlamentet upprättar länsstyrelserna ett protokoll över rösträkningen. Därefter gör Valmyndigheten en fördelning av mandaten mellan partierna i Europaparlamentet och utser ledamöter och ersättare.

Valmyndighetens nämnd fastställer valresultatet genom ett beslut. Beslutet publiceras på Valmyndighetens webbplats.

Slutliga valresultatet fastställs

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Det slutliga resultatet för riksdagsvalet fastställs cirka en vecka efter valdagen, i år blir det alltså klart runt den 18 september. Samtliga resultat i valen till region- och kommunfullmäktige brukar vara fastställda cirka 14 dagar efter valdagen, i år runt den 25 september.

Val till Europaparlamentet

Det slutliga resultatet för valet till Europaparlamentet fastställs cirka en vecka efter valdagen.