Till startsidan

Slutlig rösträkning och slutligt valresultat

Här får du veta hur den slutliga rösträkningen går till och hur det slutliga valresultatet fastställs.

Måndagen efter valdagen påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen alla rösterna en gång till.

All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och titta hur det går till.

Nya regler om rösträkning och mandatfördelning gäller från och med 2018 års val. När det gäller rösträkning handlar de nya reglerna om det här:

  • Endast röster på partier som anmält deltagande i valet räknas som giltiga röster.
  • Kandidater måste samtycka för att kunna bli invalda.

Valet till riksdagen räknas först

Riksdagsvalet räknas först. När räkningen av alla röster till riksdagen är klar görs fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

När riksdagsvalet är färdigräknat påbörjas den slutliga rösträkningen av rösterna för valen till kommunfullmäktige. Därefter räknas rösterna för valen till landstingsfullmäktige. Länsstyrelserna fastställer resultaten för dessa val.

Alla partiers röster räknas och särredovisas

Länsstyrelsen räknar och särredovisar antalet röster för alla partier som anmält sig till valet. Valmyndigheten och länsstyrelserna använder de preliminära siffrorna från valnatten och valnämndens uppsamlingsräkningar som kontroll vid den slutliga rösträkningen.

Personröster räknas och redovisas

Länsstyrelsen räknar och redovisar också antalet personröster för varje kandidat som samtyckt till kandidatur.

Länsstyrelsen beräknas bli klar med sin rösträkning för valet till riksdagen i slutet av veckan.

Vid den slutliga rösträkningen redovisas antal röster för alla partier och även personröster. Resultatet av räkningen redovisas löpande på Valmyndighetens webbplats.

Valsedlarna från alla val sparas hos länsstyrelsen under mandatperioden.

Fördelning av mandaten

Valmyndigheten fördelar mandaten för riksdagen

När räkningen av alla röster och personröster är klar för valet till riksdagen upprättar länsstyrelserna ett protokoll över rösträkningen. Därefter gör Valmyndigheten en fördelning av mandaten mellan partierna i riksdagen och utser ledamöter och ersättare.

Valmyndighetens nämnd fastställer valresultatet genom ett beslut. Beslutet publiceras på Valmyndighetens webbplats.

Länsstyrelsen fördelar mandaten för kommunerna och landstinget

När räkningen av alla röster och personröster är klar för valet till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige gör länsstyrelsen mandatfördelning samt utser ledamöter och ersättare.

Länsstyrelsen fastställer valresultatet för varje val genom att protokollet läggs fram för granskning. Detta görs hos varje länsstyrelse. Protokollen publiceras också på Valmyndighetens webbplats allt eftersom de blir klara.

Samtliga resultat är publicerade cirka 14 dagar efter valdagen.

Slutliga valresultatet fastställs

Det slutliga resultatet för riksdagsvalet fastställs cirka en vecka efter valdagen.