Till startsidan

Preliminärt valresultat i två steg

Här får du veta hur den preliminära rösträkningen hos kommunerna går till och när ett första preliminärt valresultat presenteras.

Alla röster räknas två gånger. En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till.

Ett första preliminärt valresultat på valnatten

När röstningen avslutas på kvällen börjar röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som tagits emot och skickats vidare till vallokalen för att räknas där.

Först läggs förtidsrösterna ner i valurnan

De godkända förtidsrösterna läggs ner i respektive valurna efter att röstkortet har separerats från valkuverten och det markerats i röstlängden att personen röstat.

Valurnan töms och rösterna räknas

När alla förtidsröster lagts ner i valurnan töms en valurna i taget och rösterna räknas. Rösterna räknas i följande ordning:

  • valet till riksdagen
  • valet till kommunfullmäktige
  • valet till landstingsfullmäktige.

Personrösterna räknas inte på valnatten.

Endast de stora partierna redovisas

För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat på valkvällen räknas och rapporteras endast rösterna för de partier som förväntas ta mandat.

Övriga partier som anmält sig till valet räknas i en gemensam bunt. Dessa partiers röster räknas och redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

En preliminär mandatfördelning görs på valnatten

När flertalet vallokaler är klara med sin räkning görs en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Resultatet rapporteras på val.se

När räkningen är klar rapporteras resultatet till länsstyrelsen per telefon. Länsstyrelsen registrerar resultatet i Valmyndighetens valdatasystem och Valmyndigheten gör en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Tidpunkten för en preliminär mandatfördelning för riksdagsvalet på valnatten beror på hur lång tid det tar att räkna rösterna i vallokalerna. Vanligtvis genomförs den preliminära mandatfördelningen för riksdagsvalet mellan klockan 22.00 och 23.00 på kvällen. Resultatet visas direkt på Valmyndighetens webbplats.

Rösterna skickas till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen och överlämnas till valnämnden i kommunen. Kommunens valnämnd ser till att rösterna från vallokalerna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen.

Ett uppdaterat preliminärt valresultat på onsdagen

På onsdagen efter valet räknar valnämnden för första gången de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning kallas för valnämndens preliminära rösträkning.

Röster som räknas är främst brevröster och röster från ambassader, samt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen. Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Förtidsrösterna granskas och röster läggs i valurnor

Valnämnden börjar med att hantera förtidsrösterna på samma sätt som på valdagen. De godkända förtidsrösterna läggs ner i respektive valurna efter att röstkortet har separerats från valkuverten och det markeras i röstlängden att personen röstat.

Dessutom granskar valnämnden de förtidsröster som röstmottagarna underkänt i vallokalen. En förtidsröst som underkänts av röstmottagarna kan godkännas av valnämnden vid valnämndens preliminära rösträkning.

Valurnan töms och rösterna räknas

När alla förtidsröster lagts ner i valurnan töms en valurna i taget och rösterna räknas. Därefter börjar själva rösträkningen. Den går till på samma sätt som på valnatten. Rösterna räknas i följande ordning:

  • valet till riksdagen
  • valet till kommunfullmäktige
  • valet till landstingsfullmäktige

Personrösterna räknas inte på valnämndens preliminära rösträkning.

Vissa partier särredovisas

Rösterna sorteras efter parti, ogiltiga och blanka röster. Precis som på valnatten är det bara rösterna för de partier som kan förväntas ta mandat som ska räknas och rapporteras. Övriga partiers röster räknas och redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

Samma partier särredovisas vid denna räkning som på valnatten.

Rösterna räknas i uppsamlingsdistrikt

Vid valnämndens preliminära rösträkning räknas rösterna i uppsamlingsdistrikt. Ett uppsamlingsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller en hel kommun om kommunen inte är valkretsindelad. Rösterna räknas på detta sätt för att valhemligheten inte ska röjas.

Detta gör att det tillkommer ett visst antal distrikt i det slutliga resultatet jämfört med resultatet från valnatten. Skillnaden mellan antalet distrikt på valnatten och antalet distrikt i det slutliga resultatet beror på hur många kommuner som vid aktuellt val är valkretsindelade.

Vid val till landstinget är antalet valdistrikt färre. Det beror på att Gotland inte har ett landsting.

Det preliminära resultatet jämförs med tidigare valresultat

I presentationen av valresultatet visas föregående vals resultat som jämförelse.

Rösterna skickas till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen. Valnämnden ser till att rösterna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen. Hos länsstyrelsen räknas alla röster en gång till under den slutliga rösträkningen.