Publicerad: 17 maj 2022

Preliminär rösträkning i två steg och preliminärt valresultat

Här får du veta hur den preliminära rösträkningen går till och när ett första preliminärt valresultat presenteras.

All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till.

Alla röster räknas två gånger. En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna. Dels på valnatten, i år den 11 september, dels på onsdagen efter valdagen, i år den 14 september.

Det är länsstyrelsen som genomför den slutliga rösträkningen och det är först efter den som vi har ett slutligt resultat.

Ett första preliminärt valresultat på valnatten

När röstningen avslutas på valdagen börjar röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där.

Förtidsrösterna läggs ner i valurnan

De godkända förtidsrösterna läggs ner i respektive valurna efter att röstkortet har separerats från valkuverten och det markerats i röstlängden att personen röstat.

Valurnan töms och rösterna räknas

När alla förtidsröster lagts ner i valurnan töms en valurna i taget och rösterna räknas. Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige räknas rösterna i följande ordning:

  • valet till riksdagen,
  • valet till kommunfullmäktige,
  • valet till regionfullmäktige.

Vid val till Europaparlamentet är det oftast bara det valet som ska räknas och därför finns bara en valurna.

Är det även en kommunal folkomröstning samtidigt som allmänna val räknas dessa röster sist.

Endast de stora partierna redovisas

För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat på valnatten räknas och rapporteras endast rösterna för de partier som förväntas ta mandat.

Övriga partier som anmält sig till valet räknas ihop gemensamt. Dessa partiers röster räknas och redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

Personrösterna räknas inte i den preliminära rösträkningen.

Rösterna skickas till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen och överlämnas till valnämnden i kommunen. Kommunens valnämnd ser till att rösterna från vallokalerna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen för den slutliga rösträkningen.

Resultatet rapporteras på val.se

När ett valdistrikt har räknat färdigt rapporteras resultatet till länsstyrelsen per telefon. Länsstyrelsen registrerar resultateten i Valmyndighetens valdatasystem och när flertalet valdistrikt är klara med sin räkning gör Valmyndigheten en preliminär mandatfördelning mellan partierna

Preliminär mandatfördelning vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Tidpunkten för en preliminär mandatfördelning för riksdagsvalet på valnatten beror på hur lång tid det tar att räkna rösterna i vallokalerna. Vanligtvis genomförs den preliminära mandatfördelningen för riksdagsvalet mellan klockan 22.00 och 23.00 på kvällen. Resultatet visas direkt på Valmyndighetens webbplats.

Preliminär mandatfördelning vid val till Europaparlamentet

Vid val till Europaparlamentet presenterar Valmyndigheten inga siffror förrän röstningen i samtliga av EU:s medlemsländer är avslutad. Tidpunkten för en preliminär mandatfördelning för Sveriges mandat i Europaparlamentet beror på hur lång tid det tar att räkna rösterna i vallokalerna. Vanligtvis görs den preliminära mandatfördelningen i samband med att de första siffrorna presenteras på Valmyndighetens webbplats.

Valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen

På onsdagen efter valet, i år onsdagen den 14 september, räknar valnämnden de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för onsdagsräkningen.

Röster som räknas är framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster och röster från ambassader. 

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Förtidsrösterna granskas och röster läggs i valurnor

Valnämnden börjar med att hantera förtidsrösterna på samma sätt som på valdagen. De godkända förtidsrösterna läggs ner i respektive valurna efter att röstkortet har separerats från valkuverten och det markeras i röstlängden att personen röstat.

Dessutom granskar valnämnden de förtidsröster som röstmottagarna underkänt i vallokalen. En förtidsröst som underkänts av röstmottagarna kan godkännas av valnämnden vid valnämndens preliminära rösträkning.

Valurnan töms och rösterna räknas

När alla förtidsröster lagts ner i respektive valurna töms en valurna i taget och rösterna räknas. Därefter börjar själva rösträkningen. Den går till på samma sätt som på valnatten. Samma partier särredovisas vid denna räkning som på valnatten.

Rösterna räknas i uppsamlingsdistrikt

Vid valnämndens preliminära rösträkning räknas rösterna i uppsamlingsdistrikt. Ett uppsamlingsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller en hel kommun om kommunen inte är valkretsindelad. Rösterna räknas på detta sätt för att valhemligheten inte ska röjas.

Detta gör att det tillkommer ett visst antal distrikt i det slutliga resultatet jämfört med resultatet från valnatten.

Vid val till regionen är antalet valdistrikt färre. Det beror på att Gotland inte har en region.

Rösterna skickas till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen. Valnämnden ser till att rösterna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen.

Val och folkomröstningar