Publicerad: 10 mars 2023

Huvudinnehåll start

Valsedlar och personrösta

Valsedlar

Valsedlarna har olika färger.

  • Gula för val till riksdagen,
  • vita för val till kommunfullmäktige,
  • blå för val till regionfullmäktige.
  • Vid val till Europaparlamentet är alla valsedlar vita.

Tre typer av valsedlar förekommer vid val:

  • Namnvalsedlar – valsedlar med både partinamn och kandidater.
  • Partivalsedlar – valsedlar med partinamn men utan kandidater.
  • Blanka valsedlar – valsedlar utan såväl partinamn som kandidater

Var finns valsedlar?

På alla ställen där du kan rösta finns valsedlar. Alla partier som anmält sitt deltagande i valet, har rätt att lägga ut sina namnvalsedlar i vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Röstmottagarna anvisar plats och ansvarar för att det är ordning bland valsedlarna.

Förutom de namnvalsedlar som partierna själva lägger ut, ska vissa valsedlar enligt lag finnas på alla ställen där väljarna kan rösta.

För riksdagsvalet är det partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 procent av rösterna.

För val till kommun- och regionfullmäktige är det partier som är representerade i kommun- respektive regionfullmäktige där lokalen ligger.

Vid val till Europaparlamentet ska det finnas namnvalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fått mer än 1 procent av rösterna.

Även blanka valsedlar ska finnas på alla ställen där du kan rösta.

Rösta på parti och person

I första hand röstar du på ett parti. Om du vill kan du dessutom personrösta på den kandidat som du helst vill ska bli vald. Personrösta gör du genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Du kan även skriva partinamn och kandidatnamn på en blank valsedel.

Vad får du göra med valsedeln?

  • Du får bara personrösta på (kryssa för) en kandidat. Om flera namn på valsedeln har kryss räknas rösten endast som en röst på partiet.
  • Det går inte att påverka ordningen av kandidaterna genom att stryka kandidatnamn.

Handskrivna parti- och kandidatnamn

Om det inte finns en valsedel för det parti du vill rösta på, kan du skriva partinamnet på en blank valsedel. Det är viktigt att partinamnet skrivs tydligt så att din avsikt klart framgår.

Du kan även personrösta genom att använda en partivalsedel eller blank valsedel. Har du en partivalsedel skriver du namnet på den kandidat som du vill rösta på.

Har du en blank valsedel behöver du skriva både partinamn och namnet på den kandidat som du vill rösta på. Samtliga valsedlar presenteras även på Valmyndighetens webbplats www.val.se.