Publicerad: 30 december 2019

Extra val

Ett extra val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige kan hållas mellan ordinarie val. Valmyndigheten har som uppdrag att alltid ha beredskap för att kunna genomföra ett extra val.

Extra val ska genomföras inom tre månader

Om beslut om extra val har fattats ska det extra valet genomföras inom tre månader.

Tidpunkter för extra val

Extra val går i huvudsak till som ordinarie val. Till exempel fastställs röstlängden 30 dagar innan valdagen, röstkort skickas till alla röstberättigade och partier kan anmäla sitt deltagande fram till och med 30 dagar innan valdagen.

Det korta tidsperspektivet för att genomföra extra val gör dock att vissa aktiviteter har kortare hålltider:

  • 1 vecka efter att beslut om extra val har meddelats ska anmälan om registrering av partibeteckning senast vara inlämnad till Valmyndigheten, om registreringen ska gälla vid det extra valet. (Inför ordinarie val är det sista februari som gäller).
  • 20 dagar före valdagen: Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster. (Inför ordinarie val är det 24 dagar som gäller).
  • 10 dagar före valdagen: Förtidsröstningen startar. Och senast denna dag ska även röstkorten ha nått väljarna. (Inför ordinarie val är det 18 dagar som gäller.) Detta är också första dagen som budröst får göras i ordning i Sverige. (Inför ordinarie val är det 24 dagar som gäller).
Val och folkomröstningar