Publicerad: 5 oktober 2021

Bedömning av valsedlar

Det är länsstyrelsen som bedömer alla valsedlar. De bedömer valsedlarna som giltiga eller ogiltiga. I vissa fall räknas inte personrösterna utan blir en röst på partiet istället.

Nya regler för personröstning/tillskrivna namn

Från och med valet till Europaparlamentet 2019 gällde nya regler för personröstning/tillskrivna namn, för partier som registrerat partibeteckning och anmält kandidater.

Länsstyrelsen ska nu beakta tillskrivna kandidatnamn på blanka valsedlar och partivalsedlar för partier som registrerat partibeteckning och anmält kandidater. Personrösten ska föras till den namnvalsedel som partiet går fram med. Om partiet går fram med flera namnvalsedlar ska länsstyrelsen genom lottning bestämma vilken namnvalsedel som personrösten ska föras till.

När personröster istället ska bedömas som en röst på partiet

I dessa fall ska länsstyrelsen bortse från alla kandidatnamn på valsedeln och valsedeln ska bedömas som en röst på partiet:

 • Om väljaren kryssat för två eller flera kandidater.
 • Om personröstmarkeringen kan ha gjorts maskinellt.
 • Om ordningen mellan namnen inte framgår klart.
 • Om det ligger två eller flera valsedlar i samma kuvert med samma partibeteckning men med olika kandidatlistor eller olika personröstmarkeringar.
 • Om det för ett parti med anmälda kandidater i riksdagsvalet använts en av partiets namnvalsedlar
  -   med kandidater som är anmälda i en annan valkrets, eller
  -   från ett annat val, eller
  -   från ett tidigare val

Valsedeln blir då en giltig röst för partiet och länsstyrelsen bedömer valsedeln som om inga kandidater fanns med på valsedeln.

När vissa kandidater på valsedeln ska bortses ifrån

I dessa fall ska länsstyrelsen bortse från ett eller flera kandidatnamn på valsedeln:

 • Om kandidaten inte är valbar.
 • Om kandidaten inte samtyckt till kandidaturen eftersom kandidaten då inte är valbar.
 • Om ett kandidatnamn skrivits till på en namnvalsedel för ett parti som registrerat partibeteckning och anmält kandidater.
 • Om ett kandidatnamn som inte är anmält tryckts på en valsedel för ett parti som registrerat sin partibeteckning och anmält kandidater.

En strykning påverkar inte

Om ett kandidatnamn strukits över på en valsedel räknas namnet ändå. Strykningar påverkar alltså inte ordningen mellan kandidaterna på en valsedel.

Val och folkomröstningar