Till startsidan

Publicerad: 22 mars 2018

Valresultat 2014

Tabellerna innehåller en sammanfattning av resultatet och mandatfördelningen i valet till riksdagen. Det finns även information om antalet röstberättigade och vilka sätt väljarna har använt för att rösta. Eftersom Valprövningsnämnden funnit fel i valet till kommunfullmäktige i Båstad genomfördes omval i det valet.

Hela valresultatet finns i valpresentationen

En fullständig presentation av valresultat hittar du i valpresentationen.

Där finns till exempel:

  • Valresultaten för val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
  • Alla tryckta valsedlar med kandidater
  • Röstmottagning (vallokaler och röstningslokaler i Sverige och utomlands)
  • Statistik om till exempel kandidater, röstberättigade och mottagna förtidsröster
  • Fördelning av fasta valkretsmandat som skedde inför valen
  • Kartor

Valpresentationen 2014länk till annan webbplats

Valdag: 14 september

Sammanfattning av valresultatet för riksdagen

Parti

Andel röster

Antal mandat

Moderaterna

23,33%

84

Centerpartiet

6,11%

22

Folkpartiet liberalerna

5,42%

19

Kristdemokraterna

4,57%

16

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

31,01%

113

Vänsterpartiet

5,72%

21

Miljöpartiet de gröna

6,89%

25

Sverigedemokraterna

12,86%

49

Feministiskt initiativ

3,12%

-

Övriga partier

0,97%

-

 

Röstningsbeteende

Röstberättigade, valdeltagande och röstningssätt

Andel eller antal

Röstberättigade, riksdagsvalet, antal

7 330 432

Valdeltagande, riksdagsvalet, andel

85,81%

Valdeltagande, riksdagsvalet, antal

6 290 016

Personröster, riksdagsvalet, andel

24,58%

Förtidsröster, antal

2 672 615

Antal som röstat på ambassader och konsulat

35 628

Antal som brevröstat utomlands

38 949

 

SCB har mer statistisk om valet

Statistiska centralbyrån, SCB, har mer statistik som har med val att göra, till exempel valresultatet, väljarna och partierna.

Statistiska centralbyrån, SCBlänk till annan webbplats

Omval till Båstads kommunfullmäktige

Valdag: 10 maj 2015

Bakgrund till omvalet

Länsstyrelsens beslut att fastställa valresultatet i Båstads kommun vid valet till kommunfullmäktige 2014 överklagades. Valprövningsnämnden fann att det i samband med den  preliminära rösträkningen i en vallokal i Båstads kommun inte gått till på det  sätt som föreskrivs i vallagen.

Valprövningsnämnden bedömde att felet har inverkat på valutgången och förordnade att omval skulle ske i kommunen. Felet gick inte att rätta till genom ny sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd. Därför beslutade Valprövningsnämnden den 17 december 2014 att det skulle hållas omval i Båstad.  

Datumet för omvalet  beslutades av Valmyndigheten i samråd med Länsstyrelsen Skåne.

Sammanfattning av omvalet

Röstningsbeteende

Andel

Valdeltagande

63,60%

Andel personröster

39,35%

Andel förtidsröster

37,50%

 

Valpresentationen för omvalet 2015länk till annan webbplats