Publicerad: 9 mars 2023

Rösta på valdagen

På valdagen kan du rösta i din vallokal eller eller i en lokal för förtidsröstning.

Vallokaler och öppettider

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider.

Du kan se vilka vallokaler som fanns i valen 2022 i vår valpresentation.

Se vilka vallokaler som fanns i valen 2022 Länk till annan webbplats.

Vad behöver jag för att rösta i vallokalen?

Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste vara minst 18 år och visa en id-handling. 

Behöver jag ta med röstkort?

Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i en vallokal på valdagen. Men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du inte kan rösta i din vallokal

Du kan då rösta i en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen.

Rösta i lokal för förtidsröstning

Film om att rösta i vallokalen

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

Så röstar du i en vallokal på valdagen.

Så här röstar du i vallokal

 1. Ta valkuvert och valsedlar.
  Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen.
 2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm.
 3. Lämna sedan rösten till röstmottagarna.
  Hos röstmottagaren måste du visa att du är du på något av följande sätt:
 • Visa en id-handling,
 • du är känd av röstmottagaren,
 • någon annan intygar din identitet. Den personen måste vara minst 18 år och visa id-handling.

Nu har du röstat

Röstmottagarna prickar av dig i röstlängden och lägger samtidigt ner valkuverten eller valkuvertet i valurnorna.

Är du utlandssvensk och vill rösta i vallokal i Sverige på valdagen?

Om du som utlandssvensk befinner dig i Sverige på valdagen behöver du kontakta Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att ta reda på vilken vallokal du ska rösta i. 

På utlandsröstkortet står det inte vilken vallokal du tillhör. Uppgiften om vallokal saknas för att röstlängden inte är fastställd när utlandsröstkorten skickas ut.

 • Du kan inte rösta i Sverige om du inte står med i röstlängden. Du behöver då rösta från utlandet för att kunna läggas till i röstlängden.

Rösträtt för utlandssvenskar

Film om valhemligheten

I Sverige är valen fria och hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar och ingen får bestämma vad du ska rösta på. Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

I filmen får du veta vad valhemligheten innebär för dig och hur det fungerar i vallokalen för att säkra valhemligheten.