• Start
  • Press
  • 281 partibeteckningar registrerade inför valen i höst

Publicerad: 27 oktober 2023

281 partibeteckningar registrerade inför valen i höst

Totalt 281 partier har registrerat sin partibeteckning inför valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige den 11 september i år. Det är en ökning jämfört med vid 2018 års val då totalt 265 partibeteckningar fanns registrerade.

Det är enbart partier som har en registrerad partibeteckning som själva kan styra vilka kandidater som ska kunna väljas in för partiet, det vill säga att de kan låsa sina kandidatlistor och därmed hindra att andra kandidater samtycker. Genom att registrera sin partibeteckning kan ett parti också skydda sitt namn från risk för förväxling även mellan valtillfällen.

– När vi får in en anmälan om registrering av partibeteckning så kontrollerar vi att anmälan uppfyller de formella kraven och gör en förväxlingsprövning för att säkerställa att det inte finns någon risk för att väljare förväxlar partibeteckningar som ska gälla i samma val, säger Helena Harling, valhandläggare på Valmyndigheten.

Inget krav att registrera partibeteckning

Partier behöver inte registrera sin partibeteckning för att delta i val. Däremot måste partier som vill delta i val anmäla sitt deltagande i valet senast 30 dagar före valdagen. Om ett parti registrerar en partibeteckning och anmäler sina kandidater för ett val så gäller det också som en anmälan om deltagande i valet. Att bara registrera partibeteckning innebär inte att partiet automatiskt har anmält deltagande i val. Sista dag att registrera sin partibeteckning inför valen i höst var den 28 februari. 

Statistik över registrerade partibeteckningar

Valtyp

Antal 2022

Antal 2018

Partier som registrerat sin partibeteckning för riksdagsval och därmed alla andra val

35

38

Partier som registrerat sin partibeteckning för val till regionfullmäktige och därmed även till kommunfullmäktige

46

36

Partier som registrerat sin partibeteckning för val till kommunfullmäktige

200

191