• Start
  • Press
  • Resultatfiler till media från rösträkningen

Publicerad: 17 januari 2024

Huvudinnehåll start

Resultatfiler till media från rösträkningen

Valmyndigheten tillhandahåller resultatfiler från rösträkning i realtid på myndighetens webbplats val.se som är tillgängliga för alla medier och andra intresserade att hämta och ta del av. Valmyndigheten ger även ett antal medier möjlighet att teckna en överenskommelse med myndigheten om service gällande resultatfiler.

Lösningen innebär att anmälda medier ges möjlighet att anropa ovan nämnda resultatfiler på val.se med ett tätare intervall än övriga under rösträkningen, samt att de ska delta i tester av filöverföringen under de tekniska simuleringarna av rösträkningen inför EU-valet 2024. Anmälda medier får också tillgång till en alternativ kanal för att hämta resultatfiler om val.se inte skulle gå att nå under rösträkningen.

Syfte och avgränsningar

Syftet med lösningen är såväl en service till medierna som ett komplement till resultatpresentationen på myndighetens webbplats, vilket innebär en ökad förmåga för Valmyndigheten att presentera valresultat vid eventuella störningar.

Servicen till medierna kräver både administration och manuell hantering från Valmyndigheten, varför myndigheten endast har möjlighet att erbjuda denna lösning och service till ett begränsat antal medier. Sådan media ska, med beaktande av syftet ovan, kunna nå en stor andel av befolkningen i Sverige och ha nationellt fokus. Valmyndigheten har därför avgränsat erbjudandet till media som utgör public service, aktör med marksändningstillstånd, de största rikstäckande tidningarna samt Sveriges största nyhetsbyrå.

Sista anmälningsdag för EU-valet 2024 har passerat

Den media som vill ta del av service gällande resultatfiler ska inkomma med en anmälan till Valmyndigheten via presstjänstens gemensamma e-postadress press@val.se. Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024 behöver intresseanmälan ha inkommit till Valmyndigheten senast den 12 december 2023. Mer information om förutsättningarna lämnas i samband med att Valmyndigheten skickar ut anmälningsblanketten.

Resultatfiler till övrig media och allmänhet

Valmyndigheten publicerar alla resultatfiler i realtid från rösträkningen på myndighetens webbplats val.se. Dessa filer kan fritt användas för egen rapportering, under förutsättning att Valmyndigheten omnämns som källa.