• Start
  • Press
  • Leverans av resultatfiler från rösträkningen till media

Publicerad: 9 maj 2022

Leverans av resultatfiler från rösträkningen till media

Valmyndigheten tillhandahåller resultatfiler från rösträkning i realtid på myndighetens webbplats val.se. Valmyndigheten ger även ett antal medier möjlighet att i realtid få ta del av exakt samma resultatfiler via annan kanal.

Syfte och avgränsningar

Syftet med Valmyndighetens leverans av resultatfiler är såväl en service till medierna som ett komplement till resultatpresentationen på myndighetens webbplats, vilket innebär en ökad förmåga att presentera valresultat vid eventuella störningar.

Leveransen kräver både administration och manuell hantering från Valmyndigheten, varför vi endast har möjlighet att erbjuda denna lösning och service till ett begränsat antal medier. Sådan media ska, med beaktande av syftet ovan, kunna nå en stor andel av befolkningen i Sverige och ha nationellt fokus. Valmyndigheten har därför avgränsat erbjudandet till media som utgör public service, aktör med marksändningstillstånd, de största rikstäckande tidningarna samt Sveriges största nyhetsbyrå.

Anmälan senast den 6 maj till valen i höst

Den media som vill anmäla sig för att ta del av resultatfiler via annan kanal än val.se ska komma in med en anmälan till Valmyndigheten via presstjänstens gemensamma e-post press@val.se. Sista dag att komma in med intresseanmälan inför valen till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 2022 var den 6 maj 2022.

Resultatfiler till övrig media och allmänhet

Valmyndigheten tillhandahåller resultatfiler i realtid med exakt samma information och uppdateringsfrekvens på val.se. Dessa filer kan fritt användas för egen rapportering, under förutsättning att Valmyndigheten omnämns som källa.