• Start
  • Press
  • Information till media om att följa rösträkningen vid EU-valet 2024

Information till media om att följa rösträkningen vid EU-valet 2024

När vallokalerna har stängt påbörjar röstmottagarna i vallokalerna den preliminära rösträkningen. Länsstyrelsernas slutliga rösträkning påbörjas dagen efter. Resultaten från både den preliminära och slutliga rösträkningen går att följa på val.se.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet i Sverige. Under valdagen är vallokalerna öppna kl. 08–21. Så här följer ni rösträkningen efter att vallokalerna stängt.

Följ rösträkningen på val.se

Ett första preliminärt resultat presenteras på valkvällen

När röstningen har avslutats klockan 21 på valdagen den 9 juni påbörjas den preliminära rösträkningen i vallokalerna. Den preliminära rösträkningen går att följa på val.se med start klockan 23.00, när röstningen har avslutats i alla EU:s medlemsländer. Valmyndigheten gör en första preliminär mandatfördelning under kvällen.

Följ den preliminära rösträkningen på valkvällen här Länk till annan webbplats.

Den preliminära rösträkningen fortsätter den 12 juni

Onsdagen efter valdagen, den 12 juni, räknar valnämnderna de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även sent inkomna röster från utlandet.

Rösterna räknas i uppsamlingsdistrikt istället för valdistrikt för att valhemligheten inte ska röjas. Det preliminära resultatet från valkvällen uppdateras löpande under räkningen och går att följa på val.se.

Följ uppsamlingsräkningen här Länk till annan webbplats.

Den slutliga rösträkningen påbörjas den 10 juni

Måndagen efter valdagen, den 10 juni, påbörjar länsstyrelserna sin slutliga rösträkning. Då räknas och redovisas röster för samtliga deltagande partier och även personröster. Det slutliga valresultatet väntas fastställas cirka en vecka efter valdagen. Den slutliga rösträkningen går att följa på val.se

Följ den slutliga rösträkningen här Länk till annan webbplats.

Tider för valkvällsrapporteringen

När röstningen har avslutats klockan 21 på valdagen den 9 juni påbörjas den preliminära rösträkningen i vallokalerna. Valmyndigheten presenterar inte några siffror under valkvällen förrän röstningen i samtliga av EU:s medlemsländer är avslutad. Det innebär att den preliminära rösträkningen kommer gå att följa från och med klockan 23.00 svensk tid den 9 juni.

Det går inte att på förhand säga när valdistrikten kommer att rapportera in sina preliminära resultat under valkvällen. Valmyndigheten gör en första preliminär mandatfördelning när tillräckligt många distrikt har rapporterat in sina resultat.

Vanligtvis görs den preliminära mandatfördelningen i samband med att de första röstfördelningssiffrorna presenteras på val.se. Sverige har 21 mandat i Europaparlamentet av totalt 720 platser (efter valet 2024).

Det preliminära resultatet innehåller inga personröster

Det preliminära valresultatet innehåller endast antal röster per rapportparti, det vill säga partier som förväntas kunna ta mandat. Inga personröster räknas eller redovisas i den preliminära rösträkningen. Resultatet från den preliminära rösträkningen är ett preliminärt resultat som ger en preliminär bild av valresultatet.

Rapportpartier beslutade för EU-valet

Det slutliga resultatet kan uppdateras ända fram till fastställande

Vid länsstyrelsernas slutliga rösträkning räknas och redovisas röster på samtliga partier som har anmält deltagande i valet och även personröster. Länsstyrelsen bedömer också vilka röster som är giltiga och ogiltiga.

Under den slutliga rösträkningen räknas och kontrolleras varje röst, det vill säga pappersvalsedel, flera gånger. Där kan det bli korrigeringar, men det kan också upptäckas felregistreringar.

Det slutliga resultatet presenteras först när samtliga länsstyrelser har genomfört den slutliga rösträkningen och Valmyndigheten har fattat beslut om att fördela mandaten, utse ledamöter och ersättare och fastställa valresultatet. Fram till dess kommer röstfördelningen att uppdateras löpande.

Det slutliga valresultatet väntas fastställas cirka en vecka efter valdagen.

Skillnad mellan preliminärt och slutligt valresultat

Fördelning av mandat

Service till media gällande resultatfiler

Valmyndigheten tillhandahåller resultatfiler från rösträkning i realtid på val.se som är tillgängliga för alla medier och andra intresserade att hämta och ta del av.

Vi ger även ett antal medier möjlighet att teckna en överenskommelse med oss om service gällande resultatfiler. Syftet är att ge såväl service till medierna som ett komplement till resultatpresentationen på vår egen webbplats. Det innebär en ökad förmåga för Valmyndigheten att presentera valresultat vid eventuella störningar.

Servicen till medierna kräver både administration och manuell hantering från oss. Därför har vi endast möjlighet att erbjuda denna service till ett begränsat antal medier. Sådan media ska kunna nå en stor andel av befolkningen i Sverige och ha nationellt fokus.

Service gällande resultatfiler från rösträkningen till media

Teknisk beskrivning av resultatfiler