• Start
 • Press
 • Rapportpartier beslutade för EU-valet

Publicerad: 30 maj 2024

Rapportpartier beslutade för EU-valet

Valmyndigheten har i dag beslutat om vilka partiers röster som kommer att räknas och särredovisas i den preliminära rösträkningen vid det svenska valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

Röster för nedanstående partier kommer att räknas och särredovisas i den preliminära rösträkningen som påbörjas direkt när vallokalerna har stängt kl. 21 på valdagen den 9 juni:

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

Röster på övriga anmälda partier

Röster på övriga partier som deltar i valet räknas och redovisas under den gemensamma rubriken ”övriga anmälda partier” i den preliminära rösträkningen. Vid länsstyrelsernas slutliga rösträkning som påbörjas dagen efter valet, måndagen den 10 juni, räknas och särredovisas röster för samtliga partier som deltar i EU-valet. I den slutliga rösträkningen räknas och redovisas också personrösterna.

Kriterier för val av rapportpartier

De partier som bedöms ha möjlighet att ta mandat i valet ska utses till rapportpartier. Ett parti kan bli rapportparti antingen genom att:

 • I dag vara representerad i Europaparlamentet, eller
 • Få över 2 % i två av fem utvalda opinionsundersökningar innan valet.

Den senaste publicerade opinionsundersökningen gjord på slumpmässigt urval från de fem största partipolitiskt obundna aktörerna ska ligga till grund för beslutet om rapportpartier. Vid årets EU-val kommer de aktuella opinionsundersökningarna från Indikator, Novus, Verian, Ipsos och Demoskop.

Till årets EU-val har samtliga rapportpartier valts med stöd av att de redan är representerade i Europaparlamentet, inget annat parti har uppfyllt det andra kriteriet.


Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 03 35 eller press@val.se