Publicerad: 6 oktober 2021

Rösta i din vallokal på valdagen

På valdagen kan du rösta i din vallokal eller i någon av alla röstningslokaler för förtidsröstning.

Vallokaler och öppettider

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider.

Ta med dig id-handling

Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen.

Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling. 

Behöver jag ta med röstkort?

Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du inte kan rösta i din vallokal

Du kan då rösta i en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen.

Rösta i lokal för förtidsröstning

Så här röstar du i vallokal

 1. Ta valkuvert och valsedlar.
  Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen.
 2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm.
 3. Lämna sedan rösten till röstmottagarna.
  Hos röstmottagaren måste du visa att du är du på något av följande sätt:
 • Visa en id-handling,
 • du är känd av röstmottagaren,
 • någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Nu har du röstat

Röstmottagarna prickar av dig i röstlängden och lägger samtidigt de ner valkuverten eller valkuvertet i valurnorna.

Är du utlandssvensk och vill rösta i vallokal i Sverige?

Om du som utlandssvensk befinner dig i Sverige behöver du kontakta Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att ta reda på vilken vallokal du ska rösta i. 

På utlandsröstkortet står det inte vilken vallokal du tillhör. Uppgiften om vallokal saknas för att röstlängden inte är fastställd när utlandsröstkorten skickas ut.

 • Du kan inte rösta i Sverige om du inte står med i röstlängden. Du behöver då rösta från utlandet för att kunna läggas till i röstlängden.

Rösträtt för utlandssvenskar

Filmer om att rösta i vallokal på valdagen

Filmerna har svenskt tal. Du kan välja svensk eller engelsk textning när filmerna spelas upp.

Val till riksdag, region och kommun

Val till Europarlamentet