Val 2022

Du kan rösta mellan 24 augusti och 11 september.

Är du redo

att rösta?

Enkelt.

Tryggt.

Säkert.

 • Start
 • När kan jag rösta?

Publicerad: 25 juli 2022

När kan jag rösta?

Röstningsperioderna börjar och slutar lite olika beroende på var, hur, och när du vill rösta.

Utlandsröstning

 • Senast den 23 juli skickas utlandsröstkortet med brevröstningsmaterial ut till de utlandssvenskar som finns i röstlängden.
 • Den 28 juli är första dagen den som befinner sig utomlands kan göra i ordning och skicka iväg sin brevröst från utlandet.
 • Den 12 augusti behöver Skatteverket ha fått in anmälan från utlandssvenskar som vill anmäla sig till röstlängden. Svenska medborgare som har utvandrat behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.
 • Tidigast den 18 augusti öppnar förtidsröstningen på svenska konsulat och ambassader i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid. Den stänger olika sent för att rösterna ska hinna till rösträkningen i tid. Mer information hittar du på din ambassads hemsida.

Förtidsröstning

 • Senast den 24 augusti ska de röstberättigade i Sverige ha fått sina röstkort.
 • Den 24 augusti öppnar förtidsröstningen i Sverige.
 • Du kan förtidsrösta till och med valdagen den 11 september.

Budröstning

 • Den 18 augusti är det möjligt att börja göra i ordning sin budröst i Sverige.
 • Från och med den 24 augusti kan din budröst lämnas in i en förtidsröstningslokal.

Rösta på valdagen

 • Senast den 24 augusti ska de röstberättigade i Sverige ha fått sina röstkort.
 • På valdagen den 11 september öppnar vallokalerna 8.00 och stänger 20.00.