Val 2022

Du kan rösta mellan 24 augusti och 11 september.

Är du redo

att rösta?

Enkelt.

Tryggt.

Säkert.

Publicerad: 15 september 2022

När kan jag rösta?

Röstningsperioderna börjar och slutar olika beroende på var, hur, och när du vill rösta.

Förtidsröstning

 • Senast den 24 augusti ska de röstberättigade i Sverige ha fått sina röstkort.
 • Den 24 augusti öppnade förtidsröstningen i Sverige.
 • Du kunde förtidsrösta till och med valdagen den 11 september. Minst en förtidsröstningslokal i varje kommun hade öppet på valdagen.

Utlandsröstning

 • Senast den 23 juli skickades utlandsröstkortet med brevröstningsmaterial ut till de utlandssvenskar som finns i röstlängden.
 • Den 28 juli var första dagen den som befinner sig utomlands kunde göra i ordning och skicka iväg sin brevröst från utlandet.
 • Den 12 augusti behövde Skatteverket ha fått in anmälan från utlandssvenskar som vill anmäla sig till röstlängden. Svenska medborgare som har utvandrat behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Har du fallit ur röstlängden kan du inte längre rösta i Sverige men du kan fortfarande rösta utomlands. En brevröst från utlandet alternativt en röst via ambassad eller konsulat i utlandet räknas som en ny anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.
 • Tidigast den 18 augusti öppnade förtidsröstningen på svenska konsulat och ambassader i utlandet. Röstmottagningen startade vid olika tidpunkter och pågick under olika lång tid. Den stängde olika sent för att rösterna skulle hinna till rösträkningen i tid.

Budröstning

 • Den 18 augusti började det vara möjligt att börja göra i ordning sin budröst i Sverige.
 • Budröster kunde lämnas in från och med den 24 augusti när förtidsröstningen började.

Rösta på valdagen

 • Senast den 24 augusti ska de röstberättigade i Sverige ha fått sina röstkort.
 • På valdagen den 11 september öppnade vallokalerna klockan 8.00 och stängde klockan 20.00.