Val 2022

Du kan rösta mellan 24 augusti och 11 september.

Är du redo

att rösta?

Enkelt.

Tryggt.

Säkert.

Publicerad: 28 februari 2024

Hur röstar jag?

Du kan förtidsrösta eller rösta på valdagen i Sverige. Behöver du hjälp kan du rösta med bud eller via ambulerande röstmottagare. Du kan också rösta från utlandet.

Förtidsrösta

Du kunde förtidsrösta var du ville i hela landet i vilken lokal för förtidsröstning som helst fram till valdagen den 11 september. Minst en förtidsröstningslokal i varje kommun hade öppet på valdagen. Här kan du se vilka förtidsröstningslokaler som hade öppet på valdagen:

Hitta lokaler som hade förtidsröstning Länk till annan webbplats.

Vad behöver jag för att förtidsrösta?

För att förtidsrösta behöver du ta med dig en id-handling och ditt röstkort.

 • Om du inte har något id-kort kan en annan person intyga att du är du. Den person som intygar måste vara minst 18 år och visa en id-handling.

Film om att förtidsrösta

Är du utlandssvensk och vill rösta i Sverige?

 • Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige under ett val behöver du ett röstkort som gäller för röstning i Sverige.
 • Flera lokaler med förtidsröstning kan skriva ut ett nytt röstkort (dubblettröstkort) på plats om du står med i röstlängden. Hör med kommunen vilka lokaler det gäller.
 • Du kan inte rösta i Sverige om du inte står med i röstlängden. Du behöver då rösta från utlandet för att kunna läggas till i röstlängden.

Mer om rösträtt och röstlängd för utlandssvenskar

Mer om att förtidsrösta

Rösta på valdagen den 11 september

Du kunde rösta i din vallokal eller i en lokal för förtidsröstning på valdagen den 11 september. På ditt röstkort stod det vilken vallokal du kunde rösta i och vallokalens öppettider. Du kan också söka efter de vallokaler som fanns i val 2022 här:

Se vilka vallokaler som fanns i val 2022 Länk till annan webbplats.

Rösta i din vallokal

Vad behöver jag för att rösta i min vallokal på valdagen?

För att rösta i din vallokal behöver du ta med dig en id-handling.

 • Du behöver inte ha med dig ditt röstkort men det är praktiskt om du har det för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.
 • Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga att du är du. Den person som intygar måste vara minst 18 år och visa en id-handling.

Film om att rösta i vallokal på valdagen

Rösta i en lokal för förtidsröstning på valdagen

Om du inte kunde rösta i din vallokal kunde du rösta i en lokal för förtidsröstning som hade öppet på valdagen.

Vad behöver jag för att förtidsrösta på valdagen?

För att förtidsrösta behöver du ta med dig en id-handling och ditt röstkort.

 • Om du inte har något id-kort kan en annan person intyga att du är du. Den person som intygar måste vara minst 18 år och visa en id-handling.

Är du utlandssvensk och vill rösta på valdagen i Sverige?

 • Om du är i Sverige och vill rösta på valdagen behöver du kontakta Valmyndigheten eller kommunen för att ta reda på vilken vallokal du kan rösta i.
 • Du behöver ett röstkort som gäller för röstning i Sverige.
 • Flera lokaler med förtidsröstning kan skriva ut ett nytt röstkort (dubblettröstkort) på plats om du står med i röstlängden. Hör med kommunen vilka lokaler det gäller.
 • Du kan inte rösta i Sverige om du inte står med i röstlängden. Du behöver då rösta från utlandet för att kunna läggas till i röstlängden.

Mer om rösträtt och röstlängd för utlandssvenskar

Mer om att rösta från utlandet

Rösta på parti och person

Du röstar på ett parti, och om du vill kan du personrösta på en av partiets kandidater.

Rösta på parti

Vill du bara rösta på ett parti kan du:

 • rösta med en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Du behöver inte kryssa för en kandidat om du bara vill rösta på partiet.
 • skriva partiets namn på en blank valsedel.

Personrösta

Du kan antingen kryssa för en kandidat eller skriva namnet på kandidaten på en valsedel.

Kryssa för en kandidat på en namnvalsedel

 • Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på en namnvalsedel. En namnvalsedel är en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt. Du kan bara kryssa för en enda kandidat och du kan inte stryka över någon kandidat.
 • I riksdagsvalet kan du bara rösta på en kandidat i din egen valkrets för riksdagen. Du ser vilken valkrets du tillhör på ditt röstkort.
 • I valet till region- och kommunfullmäktige kan du bara rösta på en kandidat som ställer upp till val i den region eller kommun där du är folkbokförd. 

Fullständig information om hur det går till att personrösta hittar du på sidan Rösta på parti och person.

Rösta på parti och person

Skriv namnet på kandidaten

Om du inte har en namnvalsedel – där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt kan du:

 • skriva namnet på kandidaten på en partivalsedel eller
 • skriva partiets namn och namnet på kandidaten på en blank valsedel.

Om ett parti inte har anmält sina kandidater innebär det att du kan personrösta på en annan kandidat för partiet än de som står på de tryckta namnvalsedlarna. Du kan då själv

 • skriva till partiets namn och personen som du vill ska bli vald på en namnvalsedel, en partivalsedel eller en blank valsedel.

Fullständig information om hur det går till att personrösta hittar du på sidan Rösta på parti och person.

Rösta på parti och person

Film om att personrösta

Personen måste samtycka till att kunna bli vald

För att din personröst ska räknas måste kandidaten ha samtyckt till kandidaturen. Det gör hen genom att lämna en särskild blankett till Valmyndigheten senast fredagen före valdagen, i årets val den 9 september.

Fullständig information om hur det går till att personrösta hittar du på sidan Rösta på parti och person.

Rösta på parti och person

Vilka partier och kandidater kunde jag rösta på och hur ser valsedlarna ut?

I den så kallade Valpresentationen kan du se anmälda kandidater, valsedlar och partier som deltog i valen till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige 2022.

Så ser valsedlarna ut

Valsedlar ska finnas på alla ställen där du kan rösta. Valsedlarna är färgkodade för att visa vilket val de gäller för:

 • Gula – Riksdagen
 • Blå – Regionen
 • Vita – Kommunen

Det finns partivalsedlar, namnvalsedlar och blanka valsedlar.

Mer om valsedlar

Fullständig information om hur det går till att personrösta hittar du på sidan Rösta på parti och person.

Rösta på parti och person

Om du behöver hjälp

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal, på grund av vissa kriterier, kan du rösta med bud. Om du inte har någon som kan vara bud åt dig kan du rösta med ambulerande röstmottagare.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till röstningslokalen. Budrösten kunde lämnas som förtidsröst eller lämnas på valdagen den 11 september.

Du kan rösta med bud på grund av följande skäl

Du kan rösta med bud om du inte kan ta dig till en röstningslokal på grund av

 • ålder
 • sjukdom
 • funktionsnedsättning
 • om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Vad behöver jag för att rösta med bud?

För att rösta med bud behöver du särskilt material för budröstning, ett bud och ett vittne.

Du kunde beställa hem material för budröstning här på val.se. Du kunde också kontakta din kommun, eller besöka en lokal för förtidsröstning eller vallokalen och be om material för budröstning.

Mer om vem som kan vara bud och vittne

Film om att rösta med bud

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en röstmottagare som kommer och hämtar din röst. Kontakta din kommun för mer information.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning görs i ordning.

Mer om att förtidsrösta

Du kan rösta med ambulerande röstmottagare på grund av följande skäl

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning

Hjälp vid röstning i lokal

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp. Röstmottagaren följer då med dig bakom skärmen.

Det här gäller när du får hjälp vid röstning i lokal

 • Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på.
 • Om du inte kan ta dig in i en röstningslokal när du ska rösta, kan röstmottagarna ta emot rösten utanför lokalen.
 • Du kan också ta med dig någon annan bakom skärmen, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

Film om den hjälp du kan få när du röstar

Så här funkar det i lokalen när du röstar i Sverige

När du har tagit valsedlarna i röstningslokalen och gjort i ordning din röst bakom en valskärm ska du lämna rösten eller rösterna till röstmottagarna. Då måste du identifiera dig genom något av följande sätt

 • visa en id-handling
 • du är känd av röstmottagaren
 • någon annan intygar din identitet. Den personen måste vara minst 18 år och visa sin id-handling.

När du har gjort i ordning dina röster tar röstmottagarna emot dem, prickar av eller antecknar att du har röstat och lägger ned rösterna i valurnorna eller i en uppsamlingslåda tillsammans med andra väljares röster. Nu är du klar och har röstat.

Film om hur det går till att rösta

Valen är hemliga

I Sverige är valen fria, hemliga och direkta. Att de är hemliga betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstat. Och att ingen annan kan bestämma hur du ska rösta.

Läs mer om hur din valhemlighet garanteras på sidan Din röst är hemlig.

Din röst är hemlig

Det här händer med din röst

När du har lämnat din röst hos röstmottagarna tar de hand om din röst på ett säkert sätt fram tills dess att den ska räknas i rösträkningen.

Alla röster räknas två gånger, först av kommunerna och sedan av länsstyrelsen. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till.

Läs mer om hur din röst tas om hand och hur rösterna räknas på sidan Så fungerar valet.

Så fungerar valet

Så här röstar du som är utomlands

Du som är utomlands kan brevrösta från utlandet eller förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat. Du kan däremot inte rösta utomlands på valdagen.

Brevrösta från utlandet

Alla som är utomlands kan brevrösta, det vill säga skicka sin röst med posten. Det är viktigt att följa alla instruktioner exakt när du brevröstar, annars kommer rösten att bli ogiltig.

Beställa material för brevröstning

När det är val kan du beställa material för brevröstning här på val.se. Svenska ambassader och konsulat har också brevröstningsmaterial.

Se vilka ambassader och konsulat som hade röstmottagning Länk till annan webbplats.

Vad behöver jag för att brevrösta?

För att brevrösta behöver du brevröstningsmaterial och två vittnen.

 • De två vittnena måste ha fyllt 18 år, men de behöver inte vara svenska medborgare.

Så här brevröstar du från utlandet

 1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet.
 2. Stäng kuvertet.
 3. Fyll i dina personuppgifter på framsidan av ytterkuvertet. Vittnena ska fylla i sina uppgifter på baksidan av ytterkuvertet.
 4. Om du har ett röstkort: Placera röstkortet framför ytterkuvertet i omslagskuvertet så att adressen till valnämnden i din kommun syns i fönstret på omslagskuvertet.
  Om du saknar röstkort: Placera ytterkuvertet så att Valmyndighetens adress på ytterkuvertet syns i omslagskuvertets fönster.
 5. Klistra igen omslagskuvertet och frankera det.
  Brevrösten måste vara framme i tid till rösträkningen

Röstkort för utlandssvenskar

Rösta från utlandet

Film om att brevrösta från utlandet

Förtidsrösta på ambassader och konsulat

Du kan inte rösta på valdagen i utlandet, men du kan förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat.

Förtidsröstningen började och avslutades vid olika tidpunkter på de olika ambassaderna och konsulaten.

Se vilka ambassader och konsulat som hade röstmottagning Länk till annan webbplats.

Vad behöver jag för att förtidsrösta?

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Exempel på id-handlingar är:

 • svenskt pass
 • svenskt id-kort eller
 • en lokal officiell legitimation.

Du behöver inte ha med dig ett röstkort men det underlättar om du har det.

Film om att förtidsrösta utomlands

Rösta på parti och person

Du röstar på ett parti, och om du vill kan du personrösta på en av partiets kandidater.

Rösta på parti och person

Frågor och svar från vårt frågeforum

 1. Kan man brevrösta från Sverige?

  Jag kommer att vara utomlands under förtidsröstningen och på valdagen. Vad gäller med vanlig brevröstning inom Sverige?

  Man kan inte brevrösta från Sverige.
  När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat.
  Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta. Alltså skicka sin röst med posten från utlandet från och med 25 april. Brevröstningsmaterialet som behövs för att brevrösta från utlandet kan du beställa material via ett formulär på vår webbplats, via telefon eller hämta brevröstningsmaterial från en ambassad eller konsulat i det land du befinner dig i. För att brevrösta behöver du två vittnen som intygar iordningställandet av din röst.
  Brevrösten får inte postas i Sverige och måste komma fram i tid för rösträkningen.
  Om du väljer att rösta på en ambassad eller konsulat räcker det med att du tar med dig en giltig id-handling. Du behöver inte ta med dig ditt röstkort. Information om lokaler och öppettider under förtidsröstningen finner du på ambassadens eller konsulatets hemsida.
  Beställ material för att brevrösta från utlandet

  Stäng
 2. Kan jag rösta i utlandet på valdagen?

  Nej. På valdagen kan du inte rösta i utlandet. Du kan endast brevrösta och förtidsrösta i utlandet. Detta är för att valsedlarna ska hinna skickas till rösträkningen i Sverige.
  Du kan som tidigast brevrösta den 25 april.
  Förtidsröstningen på ambassader och konsulat öppnar tidigast 16 maj.
  Förtidsröstningen utomlands stänger olika datum beroende på vilket land du befinner dig i. Du kan se vilka ambassader och konsulat som har förtidsröstning och deras öppettider på val.se:
  Lokaler där du kan rösta utomlands i EU-valet 2024

  Stäng
 3. Kan jag se om jag står kvar i röstlängden?

  Jag har bott utomlands i många år och är osäker på om jag står kvar i röstlängden. Finns det något sätt jag kan få svar på om jag är kvar i röstlängden? Så jag inte behöver sända in en ansökan om det i onödan? Tack för svar :-)

  Det går att kontakta folkbokföringen på Skatteverket för att få information om du är anmäld till röstlängden. Skatteupplysningen nås från utlandet på nummer + 46 8 564 851 60.

  Stäng
 4. Jag bor utomlands och jag har glömt att anmäla mig till röstlängden. Vad gör jag?

  En förtidsröst från utlandet från en utlandssvensk räknas som en anmälan till röstlängden. För att rösten ska gälla för det aktuella valet måste den komma till Valmyndigheten senast dagen innan valdagen. Komplettera gärna med en anmälan via blankett till Skatteverket, för att ange din korrekta adress till utlandet. Då får du utlandsröstkort skickat till dig vid nästa val.
  Blankett för anmälan till röstlängden för utvandrad (Skatteverket)

  Stäng
 5. Rösta åt äldre släkting, hur gör jag?

  Om släktingen inte kan åka till en lokal för förtidsröstning eller sin vallokal, är det i första hand budröstning som är tillgängligt. Det krävs ett särskilt material som du kan beställa från val.se eller från din kommun. För att kunna budrösta krävs ett vittne och ett bud, båda ska vara över 18 år.
  Om släktingen inte kan göra i ordning sin egen röst, eller inte har möjlighet att budrösta, har hen rätt till ambulerande röstmottagning. Då kommer två röstmottagare hem till väljaren och tar emot rösten där. Kontakta kommunen i fråga för att boka en tid.

  Stäng
 6. Varför kan jag inte rösta digitalt över nätet?

  Det svenska valsystemet bygger på transparens, det vill säga insyn för var och en att kontrollera att valet går rätt till och att valresultatet är korrekt. Vidare är en grundläggande förutsättning för vårt system att väljaren har rätt att hålla hur hen röstar hemligt.
  Enligt vallagen ska därför en väljare rösta på ett röstmottagningsställe genom att lägga valsedlar i valkuvert och lämna kuverten till röstmottagare. Under vissa förutsättningar kan väljaren istället lämna valkuverten till ett bud eller ambulerande röstmottagare. För att bevara valhemligheten ska väljaren ta sina valsedlar och göra iordning valkuverten utan insyn från andra.
  För att röstning ska kunna ske digitalt måste lösningen för det vara transparent och lämna väljarna möjlighet att bevara valhemligheten. Då måste vallagen ändras.

  Stäng

Du kan söka bland fler frågor och svar i vårt frågeforum.

Till vårt frågeforum Länk till annan webbplats.