Start Det svenska valsystemet Tidigare val Om oss

Genvägar

Omval 2015 Båstad
Slutligt valresultat
 
Val 2014 till riksdag,
kommun och landsting
Slutligt valresultat
 
Nuvarande och avgångna ledamöter
 
Medborgarinitiativ

Informationen på webbplatsen är under omarbetning

Riksdagen har under 2013/2014 beslutat om omfattande ändringar i reglerna för val. Informationen på Valmyndighetens webbplats www.val.se är ännu inte uppdaterad och anpassad efter dessa ändringar. Detta arbete kommer att slutföras under 2015.
Läs mer om valsystem i förändring.

Nyheter

2015-03-19

Valmyndighetens arbete mellan valen

Valmyndigheten får ofta frågor om vad vi gör mellan valen.

Klicka här för en beskrivning

 

Publicerade nyheter | Nyheter med RSS Prenumerera på nyheter