Start Det svenska valsystemet Val 14 september 2014 Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Genvägar

Slutligt valresultat riksdagen
 
Slutligt valresultat kommunfullmäktige
 
Slutligt valresultat landstingsfullmäktige
 
Medborgarinitiativ
Tidslinje

2015-01-28

Beslut om valdag för omval i Båstad

Valprövningsnämnden har beslutat att omval ska hållas till kommunfullmäktige i Båstads kommun.

Läs Valprövningsnämndens beslut här

Enligt 1 kap. 3 § vallagen (2005:837) beslutar Valmyndigheten, efter samråd med länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

Valmyndigheten har beslutat att den 10 maj 2015 ska vara valdag för omvalet.

Partier som inte har en registrerad partibeteckning och som önskar anmäla en sådan inför omvalet ska skicka in en anmälan till Valmyndigheten senast en vecka efter det att beslut om valdag har meddelats för att registreringen ska gälla från och med omvalet. Sista dag för anmälan om registrering av partibeteckning är den 4 februari, 2015. En registrering av partibeteckning är frivillig och är inget krav för att ett parti ska kunna ställa upp i val.

Läs om registrering av partibeteckning här

 

Publicerade nyheter | Nyheter med RSS Prenumerera på nyheter