Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Genvägar

Val 2018 till riksdag,
kommun och landsting
 
Val till sametinget 2017
 
Val 2014 till riksdag,
kommun och landsting
Slutligt valresultat
 
Nuvarande och avgångna ledamöter

Varbild

Nyheter

2017-05-16

På söndag är det val till Sametinget

De 8 766 röstberättigade personerna kan antingen brevrösta eller rösta i vallokal. En brevröst ska postas senast på valdagen. Om du är röstberättigad och saknar ditt röstkort/ytterkuvert kan du få ett nytt i vallokalen på valdagen.

Läs mer om hur röstningen går till

Se lista över vallokaler

Frågor om vallokaler, röstlängden och röstmottagningen ställs till Sametinget:

Sametingets webbplats

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för att räkna röster, göra mandatfördelning samt utse ledamöter och ersättare. Arbetet startar den 29 maj och valresultatet beräknas vara klart den 31 maj.

Länsstyrelsen i Norrbottens läns webbplats

 

2017-05-11

8 766 personer upptagna i slutlig röstlängd till Sametingsvalet

Länsstyrelsen i Norrbottens län har behandlat överklagan över den preliminära röstlängden till Sametinget och 15 personer har tillkommit i den slutliga röstlängden.

Se statistiken här

Den 21 maj är det val till Sametinget och röstkort skickades till de röstberättigade i slutet av april. Om du saknar ditt röstkort/ytterkuvert kan du få ett nytt av Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län eller Valmyndigheten.

Sametingets webbplats

 

Publicerade nyheter | Nyheter med RSS Prenumerera på nyheter