Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Genvägar

Val till sametinget 2017
 
Val 2014 till riksdag,
kommun och landsting
Slutligt valresultat
 
Nuvarande och avgångna ledamöter

Vinterbild

Nyheter

2017-01-12

Sametinget - Statistik över den preliminära röstlängden

Sametingets valnämnd har den 8 november 2016 upprättat en preliminär röstlängd för valet till Sametinget 2017. Valmyndigheten har utifrån denna tagit fram statistik över ålder, kön och geografisk spridning på de som finns med i röstlängden.

Klicka här för att se den preliminära röstlängdsstatistiken

Läs mer om rösträtt och röstlängd

 

2016-10-26

Nu kan du använda vår nya Valsimulator

Inför 2018 års val införs det ett antal nyheter i valsystemet. Som ett led i informationsarbetet kring det nya regelverket har Valmyndigheten skapat en ny valsimulator. Valsimulatorn kan visa effekten av de nya reglerna genom att göra det möjligt för besökaren att modifiera ett stort antal parametrar i valsystemet och se hur ändringarna kan påverka ett valresultat.

Klicka här för att komma till valsimulatorn

 

Publicerade nyheter | Nyheter med RSS Prenumerera på nyheter