Start Det svenska valsystemet Val 14 september 2014 Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Genvägar

Slutligt valresultat 2014
 
Omval Båstad 2015 - Brevrösta från utlandet
 
Omval Båstad 2015 - Vem har rösträtt?
 
Medborgarinitiativ
Tidslinje

Nyheter

2015-03-26

Omval Båstad - nu börjar brevröstningen

Den 10 maj är det omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun. Idag, 45 dagar innan valdagen får brevröstningen börja. Alla röstberättigade till omvalet som befinner sig utomlands får brevrösta.  

Läs mer om brevröstning från utlandet

Läs mer om vilka som har rösträtt

2015-03-19

Valmyndighetens arbete mellan valen

Valmyndigheten får ofta frågor om vad vi gör mellan valen.

Klicka här för en beskrivning

 

Publicerade nyheter | Nyheter med RSS Prenumerera på nyheter