Till startsidan

Publicerad: 24 maj 2018

Rösta i utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat.

Anmäl dig till röstlängden vart tionde år

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige), men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Blankett Ny adress/Röstlängd för utvandradlänk till annan webbplats

Rösta på ambassad eller konsulat

Alla som befinner sig utomlands kan rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas svenskt pass, svenskt id-kort eller en lokal officiell legitimation. Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste då kunna visa en id-handling. 

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort eller ett adresskort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Förtidsröstningen får börja 24 dagar före valdagen. Röstmottagningen sker under en begränsad tidsperiod och öppettiderna kan variera. Röstmottagningen avslutas på olika tidpunkter i olika länder beroende på att rösterna måste hinna transporteras till Sverige innan valdagen. Du kan alltså inte rösta på valdagen i utlandet.

Så här röstar du

1. Ta valkuvert och valsedlar

Vid röstningslokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon får reda på vad du tänker rösta på.
Partierna får lägga ut namnvalsedlar, valsedlar med kandidatnamn, på alla ställen där man kan rösta, men det är inte säkert att partierna har gjort det i utlandet. Du som vill ha namnvalsedlar för att kunna personrösta måste därför i de flesta fall själv beställa sådana från partiet.

2. Gör i ordning rösten i avskildhet

Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Om det är flera val samtidigt ska endast en valsedel läggas i varje kuvert. Om du har en namnvalsedel och vill personrösta kan du sätta ett kryss i rutan för den kandidat på valsedeln som du helst vill ska bli vald för partiet.

3. Lämna rösten till röstmottagaren

Därefter går du till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. Då måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:

  • Visa en id-handling (svenskt pass, svensk id-handling eller lokal officiell legitimation)
  • Känd av röstmottagaren
  • Någon annan kan intyga din identitet

Du ska också lämna ditt röstkort om du har det med dig. Röstmottagaren stoppar sedan ned röstkortet eller adresskortet och valkuvertet eller valkuverten i ett fönsterkuvert som klistras igen. Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att du har lämnat en förtidsröst. Fönsterkuvertet läggs sedan ner i uppsamlingslåda.

Rösten skickas till din vallokal

Fönsterkuvertet med din röst skickas via Valmyndigheten till den vallokal i Sverige som du tillhör. I vallokalen prickas du av i röstlängden och röstkortet eller adresskortet skiljs från valkuvertet eller valkuverten och läggs ner i valurnan tillsammans med de andra väljarnas röster. Sedan öppnas alla valkuvert och valsedlarna räknas.

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta det vill säga skicka sin röst med posten. Det gäller också för sjömän på fartyg i utrikes fart.

Brevrösten får skickas från utlandet tidigast 45 dagar före valdagen. Brevrösten får inte postas från Sverige. Brevrösten ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.

För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen för att räknas i valet.

Särskilt material behövs för att brevrösta

För att brevrösta behöver du ett särskilt material. Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert och omslagskuvert. På de blanka valsedlarna kan du själv skriva partiets namn.

Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten, en kommun, en svensk ambassad eller ett konsulat. Från Valmyndigheten kan materialet beställas genom ett formulär på vår webbplats som öppnar i juni, vecka 23.

Så här gör du

1. Gör i ordning din röst i avskildhet

Du gör själv i ordning din röst genom att lägga en valsedel i ett valkuvert för varje val och stänga kuverten. De blanka valsedlarna är till för att du själv ska kunna skriva namnet på det parti du vill rösta på.

2. Två vittnen intygar

Inför två vittnen lägger du sedan ner valkuvertet eller valkuverten i ytterkuvertet för brevröstning. Ytterkuvertet ska klistras igen. Fyll i dina uppgifter på ytterkuvertet.

Vittnena intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till och att det är du som har gjort i ordning din röst. Vittnena måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svenska medborgare.

Har du ett röstkort placerar du det framför ytterkuvertet i omslagskuvertet så att adressen till valnämnden i din kommun syns i fönstret på omslagskuvertet.

Om du inte har något röstkort ska du lägga ytterkuvertet i omslagskuvertet så att Valmyndighetens adress på ytterkuvertet syns i fönstret på omslagskuvertet. Klistra igen omslagskuvertet och frankera det.

3. Skicka rösten med post från utlandet tidigast 45 dagar innan valdagen.

 

Rösten skickas till ditt valdistrikt

Fönsterkuvertet med din röst skickas sedan till det valdistrikt du tillhör i din kommun i Sverige. Du prickas av i röstlängden och röstkortet eller adresskortet skiljs från valkuvertet eller valkuverten och läggs ner i valurnan tillsammans med de andra väljarnas röster. Sedan öppnas alla valkuvert och valsedlarna räknas.