Publicerad: 9 mars 2023

Rösträtt och röstkort

Din rösträtt

Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du hör till.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är svensk medborgare och
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Vid val till region- och kommunfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är folkbokförd i kommunen och regionen och
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är svensk medborgare och är eller har någon gång varit folkbokförd i Sverige.
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Ditt röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort. Det kommer med posten cirka tre veckor före valet. På röstkortet står vilka val du har rösträtt till samt namn, adress och när vallokalen har öppet.

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Om du inte har fått ditt röstkort eller har tappat det, kan du få ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Om du anser att uppgifterna om dig på röstkortet inte stämmer, måste du skriftligen begära rättelse. Detta gör du hos länsstyrelsen.