Publicerad: 9 mars 2023

Valsystemet

Det svenska valsystemet

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta. Valsystemet är proportionellt. Det innebär att antalet mandat som partierna får i till exempel riksdagen är i stort sett lika som andelen röster partiet fått.

Val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige

Val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige är valdagen alltid på en söndag.