Publicerad: 19 april 2024

Att rösta i EU-valet

När är det EU-val?

Valet till Europaparlamentet, EU-valet, är söndagen den 9 juni 2024.

Du kan rösta den 22 maj – 9 juni. Ditt röstkort kommer senast den 22 maj.

Rösträtt och röstkort

Vem får rösta?

Du har rösträtt om du är svensk medborgare, har fyllt 18 år senast på valdagen och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige tas automatiskt upp i röstlängden. Om du är folkbokförd utomlands behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år. En person som aldrig varit folkbokförd i Sverige har inte rösträtt.

Du har också rösträtt om du är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden. Du anmäler dig till länsstyrelsen senast 30 dagar före valdagen.

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten. Röstkortet innehåller information om din rösträtt och var du kan rösta. Om du saknar ditt röstkort kan du beställa ett nytt.

Sätt att rösta

Förtidsrösta i din egen eller i en annan kommun

Det finns lokaler för förtidsröstning. Du kan rösta i vilken lokal för förtidsröstning som helst i hela landet. Förtidsröstningen startar den 22 maj och pågår fram till och med den 9 juni. Du måste ha ditt röstkort när du förtidsröstar, om du tappat det kan du få ett nytt.

Rösta i din vallokal på valdagen den 9 juni

Alla väljare tillhör en vallokal. Vallokalen är endast öppen på valdagen. Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort.

Rösta med bud

Du kan rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till din vallokal eller en lokal för förtidsröstning. Då behöver du beställa ett särskilt material. Rösten får göras i ordning tidigast den 16 maj och senast den 9 juni.

Du behöver ett bud och ett vittne. Båda ska ha fyllt 18 år och det får inte vara samma person som är både bud och vittne. Om budet ska lämna din röst i en lokal för förtidsröstning behöver hen ta med ditt röstkort.

Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Dessutom kan du som befinner dig längs med en lantbrevbärarlinje budrösta med hjälp av brevbäraren.

Vem kan vara bud?

Budet måste vara minst 18 år. Budet får vara:

  • din anhörig
  • din vårdare eller någon som brukar hjälpa dig med personliga ärenden
  • en anställd på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • en lantbrevbärare, om du befinner dig utmed en lantbrevbärarlinje.

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagning är till för dig som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan förtidsrösta eller rösta i vallokal. Vid ambulerande röstmottagning ordnar din kommun så att två röstmottagare kommer hem till dig och tar emot din röst. Kontakta din kommun för mer information.

Rösta från utlandet

Om du bor eller är utomlands kan du brevrösta eller förtidsrösta på många svenska ambassader och konsulat. För att brevrösta behöver du beställa ett särskilt material. Du behöver också två vittnen som har fyllt 18 år. Rösten får postas från utlandet tidigast den 25 april. Du kan förtidsrösta på ambassader eller konsulat tidigast den 16 maj.

Så här röstar du

Ditt val är hemligt och du behöver inte berätta för någon vad du röstar på.

Valsedlar finns på alla ställen där du kan rösta. Vid ett val till Europaparlamentet är alla valsedlar vita. När du röstar lägger du en valsedel i ett valkuvert.

När du röstar ska du visa en id­handling. Om du saknar en id­handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa sin id­handling.

Rösta på parti

Du röstar på ett parti. Partiets namn står på valsedeln. Hittar du inte ditt partis valsedel kan du skriva partiets namn på en blank valsedel.

Rösta på parti och person

Om du vill att någon särskild av partiets kandidater ska bli vald, kan du sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Du kan bara kryssa för en kandidat. Du kan även personrösta genom att skriva partiets namn och kandidatens namn på en blank valsedel.