• Start
  • Press
  • Valresultaten klara för region- och kommunvalen

Publicerad: 14 december 2023

Valresultaten klara för region- och kommunvalen

Länsstyrelserna har nu räknat klart och fastställt de slutliga resultaten i valen till region- och kommunfullmäktige.

Den slutliga rösträkningen påbörjades av länsstyrelserna måndagen efter valdagen. Först räknades valet till riksdagen, därefter valen till kommunfullmäktige och sist valen till regionfullmäktige. Valresultatet för riksdagsvalet fastställdes av Valmyndighetens nämnd den 17 september.

Länsstyrelserna har nu även fastställt det slutliga valresultatet i samtliga val till region- och kommunfullmäktige, samt beslutat om mandatfördelning mellan partierna och utsett ledamöter och ersättare.

Protokoll över slutlig rösträkning och mandatfördelning i varje val finns i valpresentationen på Valmyndighetens webbplats val.se. För att hitta rätt protokoll, klicka på aktuellt val, välj region och därefter valkrets eller kommun.

Slutligt resultat och mandatfördelning Länk till annan webbplats.

Överklagan av valresultat

Om man anser att fel eller misstag har begåtts som påverkar valresultatet finns möjlighet att överklaga utgången av valet. Överklagan ska göras till Valprövningsnämnden senast tio dagar efter det att valresultatet kungjorts.

Mer information om hur valresultat kan överklagas

Valmyndighetens kungörelser

Kontaktuppgifter för media
Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se