• Start
  • Press
  • Partier som deltar i valen den 11 september

Publicerad: 12 december 2023

Partier som deltar i valen den 11 september

Fredagen den 12 augusti var sista dag för partier att anmäla deltagande i val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige den 11 september. 100 partier är anmälda till riksdagsvalet, 122 partier är anmälda i valen till regionfullmäktige och 321 partier är anmälda i valen till kommunfullmäktige. Det är en ökning jämfört med 2018 års val.

Handläggning pågår i ytterligare 11 sent inkomna ärenden som kan komma att leda till registrering av anmälan om deltagande i val.

I de allmänna valen 2018 var det 79 partier som deltog i riksdagsvalet, 102 partier som deltog i val till landstingsfullmäktige och 299 partier som deltog i val till kommunfullmäktige.

Partier måste anmäla deltagande i val

Om ett parti vill delta i ett val ska partiet anmäla det till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen. Anledningen är att det ska bli tydligare för väljarna vilka partier de kan rösta på. Partier som redan är representerade i den beslutande församling som valet gäller är automatiskt anmälda, likaså partier som har en registrerad partibeteckning och har anmält sina kandidater för valet. Partier som inte uppfyller något av dessa kriterier måste aktivt anmäla deltagande.

Endast valsedlar för partier som har anmält deltagande i valet kommer att läggas ut på röstmottagningsställen. Partier som inte är anmälda får inte delta i mandatfördelningen. En röst på ett parti som inte anmält sitt deltagande i val är ogiltig.

Se anmälda partier i Valpresentationen 2022 Länk till annan webbplats.

Partier som deltar i valen den 11 september 2022 (rådata)

Mer information om att anmäla deltagande i val

Kontaktuppgifter för media
Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se