• Start
  • Press
  • Den slutliga rösträkningen påbörjas i dag

Publicerad: 12 september 2022

Den slutliga rösträkningen påbörjas i dag

I dag, måndagen den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Nu räknas alla röster som räknats på valkvällen igen. I den slutliga rösträkningen räknar och bedömer länsstyrelserna även rösterna för alla anmälda partier samt personröster.

Den slutliga rösträkningen går att följa på vår webbplats val.se. Resultaten redovisas löpande i takt med att rösterna räknats och registrerats in.

När samtliga länsstyrelser har räknat färdigt rösterna för riksdagsvalet fördelar Valmyndigheten mandat, utser ledamöter och ersättare som tar plats i riksdagen och fastställer valresultatet. Fram till dess att valresultatet är fastställt kan det ske uppdateringar och korrigeringar. Det slutliga resultatet för riksdagsvalet beräknas vara fastställt cirka en vecka efter valdagen.

När rösterna i riksdagsvalet är färdigräknade fortsätter länsstyrelserna att räkna och även fastställa valresultatet i valen till kommun- och regionfullmäktige. Samtliga val brukar vara färdigräknade och valresultaten fastställda cirka två veckor efter valdagen. Valmyndigheten visar de slutliga resultaten för samtliga val på val.se.

Följ den slutliga rösträkningen här Länk till annan webbplats.

Mer information om hur rösträkningen går till