• Start
  • Press
  • Så här räknas ett valresultat fram

Publicerad: 9 september 2022

Så här räknas ett valresultat fram

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. När vallokalerna har stängt kl. 20 påbörjar röstmottagarna i vallokalerna den preliminära rösträkningen. Den preliminära rösträkningen fortsätter sedan under onsdagen efter valdagen. Länsstyrelsernas slutliga rösträkning påbörjas dagen efter valdagen. All rösträkning går att följa på vår webbplats.

Rösträkningen sker manuellt över hela landet

Det svenska valsystemet ser ut som det gör för att garantera ett korrekt valresultat. Det är ett decentraliserat system som har inbyggda kontrollstationer på flera nivåer. Utbildad personal räknar alla röster, det vill säga valsedlar, flera gånger. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till. Valsedlarna sparas hos länsstyrelsen och kan räknas om flera gånger om det skulle behövas.

Preliminär rösträkning i två steg

När vallokalerna har stängt på valdagen påbörjar röstmottagarna i vallokalerna den preliminära rösträkningen. Vid den preliminära rösträkningen räknas rösterna för de partier som förväntas kunna få mandat och en preliminär mandatfördelning mellan partier tas fram. Röster i riksdagsvalet räknas först, därefter räknas röster i val till kommunfullmäktige och sist röster i val till regionfullmäktige. Den preliminära rösträkningen fortsätter sedan under onsdagen (och eventuellt torsdagen) efter valdagen, då sent inkomna förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen räknas.

Slutlig rösträkning och valresultat

Måndagen efter valdagen, den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för samtliga deltagande partier och även personröster. Länsstyrelsen bedömer också vilka röster som är giltiga och ogiltiga.

Det slutliga valresultatet för riksdagen presenteras först när samtliga länsstyrelser har genomfört den slutliga rösträkningen och Valmyndigheten har fattat beslut om att fördela mandaten, utse ledamöter och ersättare och fastställa valresultatet. Det slutliga valresultatet för riksdagsvalet väntas fastställas cirka en vecka efter valdagen. Cirka två veckor efter valdagen väntas alla valresultat i val till region- och kommunfullmäktige vara färdigräknade och fastställda av länsstyrelserna.

Följ rösträkningen på vår webbplats

Valmyndigheten sammanställer löpande de röster som har räknats och resultaten från både den preliminära och slutliga rösträkningen går att följa på vår webbplats val.se i valpresentationen för 2022 års val.

Valpresentationen 2022 Länk till annan webbplats.

Mer om preliminärt resultat

Mer om slutligt resultat