Huvudinnehåll start

Vem har rösträtt?

Rösträtt betyder att du får rösta.

Alla som har rösträtt får ett röstkort i sin brevlåda.

Alla som har rösträtt kan också bli invalda.

Rösträtt till riksdagen

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du måste vara svensk medborgare.
 • Du måste bo eller någon gång i ditt liv
  ha bott i Sverige.

Rösträtt till regionen och kommunen

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du måste bo i kommunen eller regionen.
 • Du måste vara medborgare i Sverige, något EU-land, eller Island eller Norge.
  Om du är medborgare i något annat land än EU-länder, Island eller Norge har du också rösträtt. Men då måste du ha bott i Sverige 3 år.

Rösträtt i valet till Europaparlamentet

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du måste vara medborgare i Sverige eller något EU-land.

Röstlängden

En röstlängd är en lista med alla som får rösta.

Det finns en röstlängd i varje vallokal.
I röstlängden prickas du av när du röstar.

I röstlängden finns information om vilka val du har rösträtt i.

Informationen till röstlängden tas från Skatteverkets register 30 dagar innan valet.
Du får rösta i det område som du bodde i 30 dagar innan valet.
Och vilka val du har rösträtt i beror på ditt medborgarskap 30 dagar innan valet.

Nytt röstkort varje val

När det är val skickar Valmyndigheten ut röstkort.
Det skickas till alla som har rösträtt.

Röstkortet får du i brevlådan 3 veckor före valet.
På röstkortet står ditt namn.
På röstkortet står i vilka val du får rösta. På röstkortet står vilken vallokal du kan rösta i.
Det står också var du kan rösta i förtid.

Bilder på röstkort och kuvert

Röstkortet i Sverige för EU-valet talar om att du har rösträtt, vilken vallokal och valdistrikt du tillhör och ditt nummer i röstlängden.
Röstkort för val till Europaparlamentet 2024.
Kuvert för röstkort.
Kuvert för röstkort.

Visa vem du är

När du röstar måste du kunna visa att du är du.
Om inte den som tar emot din röst känner dig måste du kunna visa något identitetskort som bevisar vem du är.

Identitetskort är till exempel körkort eller pass.
Om du inte har något sådant måste någon följa med dig och säga vem du är.
Den personen måste ha ett identitetskort.