Förtidsrösta i EU-valet

Du kan förtidsrösta när du vill från 22 maj till och med den 9 juni. I valfri lokal för förtidsröstning i hela landet. Minst en lokal för förtidsröstning i varje kommun har öppet även på valdagen.

Hitta lokaler för förtidsröstning

Det här behöver du för att förtidsrösta

För att förtidsrösta behöver du:

 • giltig id-handling (pass, körkort eller id-kort)
 • ditt röstkort.

Om du inte har ditt röstkort kan många röstningslokaler skriva ut ett nytt röstkort åt dig. Du kan också beställa ett nytt röstkort här på val.se.

Beställ röstkort

Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan som fyllt 18 år intyga din identitet. Personen måste visa sin id-handling.

Mer om att förtidsrösta

Steg för steg: så här förtidsröstar du

Hand plockar en valsedel från valsedelsstället.

1. Börja med att välja valsedel ensam. Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen. Om du inte hittar den valsedel du vill ha, ta en blank valsedel eller ta kontakt med en röstmottagare.

Hand tar emot ett valkuvert.

2. Ta ett valkuvert.

Går in bakom en ledig valskärm.

3. Gå in ensam bakom en ledig valskärm.

Hand kryssar för en kandidat på valsedeln med en penna.

4. Kryssa för en kandidat på valsedeln om du vill personrösta. Om du har tagit en blank valsedel skriver du partiets namn på den. Du kan också personrösta genom att skriva både partinamn och namn på den kandidat du vill rösta på. Skriv så tydligt som möjligt.

Hand lägger valsedeln i valkuvertet.

5. Lägg valsedeln i kuvertet, vik in kuvertfliken eller klistra igen kuvertet.

Hand lämnar id-kort, röstkort och valkuvert till röstmottagaren.

6. Gå till röstmottagaren och lämna ditt valkuvert, ditt röstkort och din id-handling.

Röstmottagare tar emot ett valkuvert.

7. Röstmottagaren kontrollerar din identitet, antecknar att du har röstat och stoppar valkuvertet och röstkortet i ett fönsterkuvert.

Röstmottagare stoppar ner fönsterkuvertet i en uppsamlingslåda.

8. Röstmottagaren klistrar igen fönsterkuvertet och lägger ner det i en uppsamlingslåda. Nu har du röstat!

Rösta i din vallokal på valdagen

I din vallokal röstar du på valdagen den 9 juni. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider. Det är bara du och andra röstberättigade i samma valdistrikt som kan rösta i den vallokal som står på röstkortet.

Det här behöver du för att rösta i din vallokal

Det enda du behöver ha med dig till vallokalen är en godkänd id-handling (pass, körkort eller id-kort).

Om du inte har någon id-handling kan du identifiera dig ändå, om:

 • Du är känd av röstmottagaren. Hen ska alltså veta vem du är.
 • Du låter någon annan som fyllt 18 år intyga din identitet. Personen måste visa sin id-handling.

När du röstar i din vallokal måste du inte ha med dig ditt röstkort. Men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Mer om att rösta på valdagen

Steg för steg: så här röstar du i din vallokal på valdagen

Hand plockar en valsedel från valsedelsstället.

1. Börja med att välja valsedel ensam. Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen. Om du inte hittar den valsedel du vill ha, ta en blank valsedel eller ta kontakt med en röstmottagare.

Hand tar emot ett valkuvert.

2. Ta ett valkuvert.

Går in bakom en ledig valskärm.

3. Gå in ensam bakom en ledig valskärm.

Hand kryssar för en kandidat på valsedeln med en penna.

4. Kryssa för en kandidat på valsedeln om du vill personrösta. Om du har tagit en blank valsedel skriver du partiets namn på den. Du kan också personrösta genom att skriva både partinamn och namn på den kandidat du vill rösta på. Skriv så tydligt som möjligt.

Hand lägger valsedeln i valkuvertet.

5. Lägg valsedeln i kuvertet, vik in kuvertfliken eller klistra igen kuvertet.

Hand lämnar id-kort och valkuvert till röstmottagaren.

6. Gå till röstmottagaren och lämna ditt valkuvert och din id-handling.

Röstmottagare stoppar valkuvertet i valurnan.

7. Röstmottagarna prickar av dig i röstlängden och lägger ner valkuvertet i valurnan. Nu har du röstat!

Hjälp att rösta

Om du av olika skäl har svårt att ta dig till en lokal för att rösta, eller inte själv kan göra i ordning din röst, kan du få hjälp på olika sätt.

Hjälp vid röstning i lokal

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare i lokalen om hjälp.

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

Mer om hjälp vid röstning i lokal

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Du behöver ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. Du kan beställa material från den 13 maj.

Mer om hur du röstar med bud

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med röstmottagare som kommer hem till dig. Så kallade ambulerande röstmottagare. Kontakta din kommun för mer information.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning.

Du gör i ordning din röst på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Material anpassat för dig som har synnedsättning

Du kan rösta utan att någon annan behöver hjälpa dig att ta rätt valsedel.

På val.se beställer du hem materialet i punktskrift och text i större fet stil från och med den 13 maj.

Materialet innehåller:

 • Tio kuvert med punktskrift och tryckt text i större och fetare stil. Kuverten innehåller valsedlar för de partier som fått mer än en procent av rösterna vid något av de två senaste EU-valen. Det står alltså i punktskrift och tryckt text vilket partis namnvalsedel som finns inuti respektive kuvert.
 • Ett likadant kuvert med punktskrift och tryckt text som innehåller en blank valsedel. Den kan du använda om du vill rösta på något annat parti än de som finns på valsedlarna i de andra kuverten. Du kan också använda den blanka valsedeln om du vill personrösta. Skriv namnet på det parti och den kandidat du vill rösta på, för hand eller i punktskrift på valsedeln.

Information i ljudformat

Myndigheten för tillgängliga medier har sammanställt och anpassat vår information om EU-valet. Det hittar du på deras webbplats.

Tillgänglig samhällsinformation om valet till Europaparlamentet (Myndigheten för tillgängliga medier) Länk till annan webbplats.