• EU-val 2024
  • Beställ nytt röstkort och annat material till EU-valet

Beställ material för att rösta i EU-valet

Nytt röstkort

Om du inte har fått ditt röstkort eller tappat bort det kan du beställa ett nytt.

Beställ nytt röstkort

Material för att budrösta

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. För att kunna budrösta behöver du särskilt material som du kan beställa hem.

Beställ material för budröstning

Material i punktskrift för att rösta i EU-valet

Du kan beställa hem material som är anpassat för dig som har en synnedsättning. Det består av 11 kuvert med punktskrift och tryckt text i större och fetare stil. Kuverten innehåller valsedlar för de partier som har fått mer än en procent av rösterna vid något av de två senaste EU-valen, samt en blank valsedel.

Beställ material i punktskrift

Material för att brevrösta utomlands i EU-valet

Du kan brevrösta utomlands i EU-valet och då behöver du ett särskilt material. Du kan beställa materialet till valfri adress. I materialet för brevröstning finns också en instruktion hur du brevröstar.

Beställ material för att brevrösta från utlandet