Publicerad: 13 september 2022

Rekordmånga har förtidsröstat

Över tre miljoner förtidsröster har kommit in i årets val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Siffran är högre än vid något tidigare val.

– Antalet förtidsröster har ökat med minst fem procent jämfört med vid valen 2018. Alla kommuner har inte rapporterat in ännu, varför de slutliga siffrorna över antal förtidsröster kommer vara högre, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Vid valen 2018 var det totalt 2 918 072 väljare som förtidsröstade fram till och med valdagen. Hittills i år har 3 077 227 förtidsröster rapporterats in från kommunerna. Siffrorna bygger på det som registrerats in och vissa kommuner registrerar med någon dags fördröjning, varför det finns en eftersläpning i statistiken.

En slutlig siffra på antal förtidsröster publiceras senare under veckan.

Statistik över mottagna förtidsröster

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se