Publicerad: 17 maj 2024

Huvudinnehåll start

Valsedlar vid röstmottagning

Nu är röstningen igång i 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. På alla röstmottagningsställen ska det alltid finnas valsedlar. Det är röstmottagarna som ansvarar för att det finns partivalsedlar samt blanka valsedlar som väljaren själv kan fylla i. Partierna ansvarar för att leverera namnvalsedlar till alla röstmottagningsställen som röstmottagarna sedan lägger ut.

– När det är val i Sverige trycks och distribueras en stor mängd valsedlar. Hittills rör det sig om över 704 miljoner tryckta valsedlar i årets val. Vi får nu in en del rapporter om att valsedlar saknas i förtidsröstningslokaler. Rapporterna är få i förhållande till den stora mängden lokaler. Att valsedlar saknas kan bero på flera saker, till exempel att ett parti inte levererat sina namnvalsedlar till lokalen. Om det skulle saknas valsedlar för det parti man vill rösta på går det lika bra att ta en blank valsedel och själv skriva namn på parti och eventuell kandidat, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Nytt för i år att röstmottagarna lägger ut namnvalsedlar

Det är en nyhet i årets val att röstmottagarna tagit över ansvaret för utläggning av samtliga valsedlar i val- och förtidsröstningslokalerna. Tidigare har partierna själva ansvarat för utläggningen av namnvalsedlar. Förändringen syftar till att motverka sabotage och skapa bättre förutsättning för valadministrationen att hålla ordning bland valsedlarna.

Det är dock fortsatt partierna som ansvarar för att leverera namnvalsedlar till röstmottagningsstället eller till en på förhand anvisad plats som valnämnden i kommunen har beslutat om. Partierna ansvarar även för att se till att namnvalsedlarna inte tar slut under tiden som röstmottagningen pågår. Röstmottagarna lägger sedan ut och fyller på valsedlarna i valsedelstället.

Utläggning av blanka valsedlar och partivalsedlar

Sedan tidigare ansvarar röstmottagarna för att det alltid finns blanka valsedlar på röstmottagningsställena, som väljaren själv kan skriva ett partinamn och eventuellt ett kandidatnamn på om hen vill personrösta.

På alla röstmottagningsställen ansvarar röstmottagarna också för att lägga ut partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna i hela landet. Dessutom lägger röstmottagarna ut partivalsedlar för val till region- och kommunfullmäktige för de partier som redan är representerade i fullmäktige och har begärt utläggning av partivalsedlar.

Läs mer om utläggning av valsedlar

Ta del av alla beställda valsedlar i Valpresentationen 2022 Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se