Publicerad: 16 augusti 2022

Så många får rösta i årets val

Valmyndigheten har tagit fram statistik över antal röstberättigade i val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige den 11 september i år.

Den slutgiltiga statistiken visar att 7 772 120 personer är röstberättigade i val till riksdagen, 8 147 129 personer är röstberättigade i val till regionfullmäktige och 8 196 423 är röstberättigade i val till kommunfullmäktige.

Det är en ökning jämfört med valen 2018, då 7 495 936 var röstberättigade i val till riksdagen, 7 814 197 var röstberättigade i val till landstingsfullmäktige och 7 861 590 var röstberättigade i val till kommunfullmäktige.

Fler förstagångsväljare

Antal förstagångsväljare är 439 232 till årets riksdagsval, 453 802 i val till regionfullmäktige och 456 123 i val till kommunfullmäktige.

2018 var det 392 189 förstagångsväljare i val till riksdagen, 410 767 i val till landstingsfullmäktige och 413 041 i val till kommunfullmäktige.

Den slutgiltiga statistiken grundar sig på uppgifter i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen då röstlängden fastställs.

Statistik över antal röstberättigade Länk till annan webbplats.

Mer om rösträtt och röstlängd Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter för media
Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se