• Start
  • Press
  • Preliminär statistik över antal röstberättigade

Publicerad: 11 mars 2022

Preliminär statistik över antal röstberättigade

Valmyndigheten har tagit fram statistik över antal röstberättigade i val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige.

Den preliminära statistiken visar att 7 712 103 antal personer är röstberättigade i val till riksdagen, 8 141 439 antal personer är röstberättigade i val till kommunfullmäktige och 8 092 109 antal personer är röstberättigade i val till regionfullmäktige. Det är en ökning jämfört med valen 2018, då 7 495 936 var röstberättigade i val till riksdagen, 7 861 590 var röstberättigade i val till kommunfullmäktige och 7 814 197 var röstberättigade i val till landstingsfullmäktige.

Den preliminära statistiken grundar sig på folkbokföringsuppgifterna per den 1 mars 2022. Statistiken innehåller uppgifter över röstberättigade för varje valdistrikt och används för att räkna ut antal fasta valkretsmandat.

Statistik över antal röstberättigade i valen till riksdagen, region- och kommunfullmäktige den 11 september publiceras 30 dagar före valdagen då röstlängden fastställs. Rösträtten bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Statistik över antal röstberättigade 1 mars 2022

Mer info om rösträtt och röstlängd

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se