Publicerad: 14 september 2022

Nu börjar onsdagsräkningen

Den så kallade onsdagsräkningen av röster har påbörjats. På onsdagen efter valdagen räknar valnämnderna de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen.

Nu räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen. Först räknas rösterna i riksdagsvalet, därefter val till kommunfullmäktige och sist val till regionfullmäktige. Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Vid onsdagsräkningen räknas rösterna i uppsamlingsdistrikt istället för valdistrikt. Ett uppsamlingsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller en hel kommun om kommunen inte är valkretsindelad. Rösterna räknas på detta sätt för att valhemligheten inte ska röjas.

När valnämnderna är färdiga med onsdagsräkningen överlämnas rösterna till länsstyrelserna för slutlig rösträkning.

Följ onsdagsräkningen här Länk till annan webbplats.

Mer information om hur räkningen går till