• Start
  • Press
  • Förtidsrösta från utlandet vid årets val

Publicerad: 4 april 2022

Förtidsrösta från utlandet vid årets val

Personer som är bosatta utomlands eller befinner sig utomlands vid de allmänna valen den 11 september i år kan förtidsrösta från utlandet.

Det går att förtidsrösta från utlandet genom att skicka en brevröst eller genom att rösta på en ambassad eller ett konsulat.

För att brevrösta behövs brevröstningsmaterial som går att få från ambassader och konsulat, kommuner eller från Valmyndigheten. Från början av juni kan materialet beställas via ett beställningsformulär på vår webbplats val.se. Personer som inte längre är folkbokförda i Sverige (utlandssvenskar) men som finns kvar i röstlängden får brevröstningsmaterial skickat till sin adress i utlandet tillsammans med ett utlandsröstkort.

En brevröst får skickas tidigast den 28 juli och den måste skickas från utlandet för att den ska bli giltig. Förtidsröstningen hos ambassader och konsulat börjar tidigast den 18 augusti och öppettiderna varierar. Det går inte att rösta på valdagen i utlandet.

Mer information om att rösta från utlandet

Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år

Svenska medborgare som är bosatta i utlandet och har varit folkbokförda i Sverige har rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. En svensk medborgare som aldrig har varit folkbokförd i Sverige har alltså inte rösträtt. Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Anmälan till röstlängden görs genom Skatteverkets blankett ”Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842)”. För att få ett utlandsröstkort och material för brevröstning i juli behöver anmälan ha inkommit till Skatteverket senast den 10 juni. Om Skatteverket får anmälan senast den 12 augusti skickas röstkortet samtidigt som röstkorten skickas till de som bor i Sverige. Brevröstningsmaterial kan då beställas separat.

Blankett Ny adress/Röstlängd för utvandrad Länk till annan webbplats.

Rösträtt för utlandssvenskar

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se