• Start
  • Press
  • Ändrat datum för beställning av valsedlar och anmälan av kandidater

Publicerad: 22 mars 2022

Ändrat datum för beställning av valsedlar och anmälan av kandidater

Valmyndigheten har i dag beslutat om att ändra tidpunkten för när partierna senast ska ha inkommit med anmälan av kandidater och beställning av valsedlar inför 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Nytt sista datum blir den 22 april 2022.

Partiernas arbete med valsedelsbeställningar och kandidatanmälningar har försenats på grund av tekniska problem i IT-stödet Valid. Datumet flyttas därför fram två veckor till den 22 april för att ge partierna mer tid. Anmälan av kandidater och beställning av valsedlar görs hos länsstyrelsen.

22 april sista dag för låsta listor och leveransgaranti

Den 22 april är sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla sina kandidater och lämna in kandidatförklaringar för att låsa sina listor, vilket innebär att partiet skyddar sin kandidatlista från att väljare kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de som partiet valt. Det går inte att lägga till nya kandidater på en låst lista efter den 22 april. Det går däremot att sätta upp kandidater på en öppen lista även efter den 22 april, men då utan leveransgarantin.

Den 22 april är också sista dag att beställa valsedlar för att leveransgarantin ska gälla. Valsedlar kan beställas även efter den 22 april, men då utan garanti om att dessa levereras senast 45 dagar innan valdagen. Beställningar som inkommer efter den 22 april kommer att tryckas så snart som det är möjligt och levereras därefter.

Mer information om att beställa valsedlar

Mer information om kandidater och listor

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se