• Start
  • Press
  • Fördröjd inrapportering av resultat i region- och kommunvalen

Publicerad: 23 september 2022

Fördröjd inrapportering av resultat i region- och kommunvalen

Under veckan har det förekommit tekniska problem i Valmyndighetens IT-system. Dessa är lösta och räkningen hos länsstyrelserna pågår fortfarande enligt plan.

De tekniska problemen har inneburit att länsstyrelsernas inregistreringar av den slutliga räkningen för region- och kommunfullmäktige har tagit längre tid än planerat. Under den här perioden har arbetet fortsatt som vanligt hos länsstyrelserna.

Det slutliga resultatet beräknas vara klart för samtliga region- och kommunfullmäktige i början av nästa vecka, vilket ligger i fas med den ursprungliga planeringen.

Kontaktuppgifter för media
Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se.