• Start
  • Press
  • Det preliminära valresultatet för riksdagen är klart

Publicerad: 14 december 2023

Det preliminära valresultatet för riksdagen är klart

Den preliminära rösträkningen hos kommunernas valnämnder är nu färdig för valet till riksdagen och det finns ett uppdaterat preliminärt valresultat. Den preliminära räkningen fortsätter under torsdagen för ett fåtal val till kommun- och regionfullmäktige.

Det preliminära valdeltagandet för riksdagsvalet är 84,2 procent. Det preliminära valresultatet går att ta del av i vår valpresentation.

Preliminärt valresultat för riksdagsvalet Länk till annan webbplats.

Följ den preliminära rösträkningen i val till kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ den preliminära rösträkningen i val till regionfullmäktige Länk till annan webbplats.

Den slutliga rösträkningen fortsätter

När den preliminära rösträkningen är klar lämnas rösterna till länsstyrelsen för slutlig rösträkning. Det slutliga valresultatet för riksdagen presenteras först när samtliga länsstyrelser har genomfört den slutliga rösträkningen och Valmyndigheten har fattat beslut om att fördela mandaten, utse ledamöter och ersättare och fastställa valresultatet. Det slutliga valresultatet för riksdagsvalet väntas fastställas cirka en vecka efter valdagen. Cirka två veckor efter valdagen väntas alla valresultat i val till region- och kommunfullmäktige vara färdigräknade och fastställda av länsstyrelserna.

Följ den slutliga rösträkningen här Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se