Publicerad: 30 augusti 2022

Snart är det val i Sverige

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. På onsdag den 24 augusti startar förtidsröstningen i Sverige. Redan nu går det att rösta från utlandet.

– I Sverige har vi en lång period av förtidsröstning. Från den 24 augusti fram till och med valdagen kan du själv välja när och var det passar att rösta i förtidsröstningslokaler över hela landet. All information om hur valet går till och hur du röstar finns på vår webbplats val.se, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Närmare 8,4 miljoner har rösträtt i något av de allmänna valen som äger rum den 11 september i år. Alla röstberättigade får nu i dagarna ett röstkort med posten där det står vilka val man har rösträtt till och var man kan rösta.

Nyheter inför årets val

En nyhet i årets val är att valhemligheten har stärkts. Det har blivit tydligare att valsedlar ska väljas och rösterna göras i ordning i enskildhet. Det får bara vara en väljare bakom valskärmen. Väljare med funktionsnedsättning eller liknande kan vid behov få hjälp. Årets val är också det första val till riksdag, region- och kommunfullmäktige som avskärmningar av valsedelsställ kommer att tillämpas vid.

– Valhemligheten har stärkts inför årets val. Ditt val är hemligt och ingen får se hur du röstar. Nytt för årets val är också att röstmottagarna tar över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna, vilket skapar bättre förutsättningar att hålla ordning. Väljare som inte följer röstmottagarnas anvisningar ska också kunna uppmanas att tillfälligt lämna lokalen. Det ska vara tryggt, enkelt och säkert att rösta i Sverige, säger Anna Nyqvist.

Viktiga datum inför valen

  • 24/8: Förtidsröstningen startar runt om i landet.
  • 11/9: Vallokalerna är öppna kl. 08-20.
  • 11/9: Den preliminära rösträkningen startar kl. 20.
  • 12/9: Den slutliga rösträkningen startar kl. 08.
  • 14/9: Onsdagsräkningen, sena förtidsröster och utlandsröster räknas.
  • Cirka en vecka efter valen: valresultat väntas fastställas i riksdagsvalet.
  • Cirka två veckor efter valen: samtliga valresultat i val till region- och kommunfullmäktige väntas vara fastställda.

Mer om valen 2022

Kontaktuppgifter för media
Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se