• Start
  • Press
  • Regeringsuppdrag om bibehållen valhemlighet vid personröstning för personer med synnedsättning

Publicerad: 25 maj 2022

Regeringsuppdrag om bibehållen valhemlighet vid personröstning för personer med synnedsättning

Valmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med det statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden AB ta fram hjälpmedel till personer med synnedsättning för att de ska kunna personrösta utan att be om hjälp.

Personer med synnedsättning kan i dag behöva be om hjälp av en närstående eller av en röstmottagare för att göra i ordning sin röst, för att kryssa en person på valsedeln eller för att ta rätt valsedel. Det innebär att valhemligheten röjs.

– Valmyndigheten välkomnar uppdraget. Vi har i flera val påtalat de bristande möjligheterna för personer med synnedsättning att personrösta. Det är viktigt att valhemligheten värnas för alla röstande, säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.

Enligt uppdraget ska de nya hjälpmedlen kunna användas vid all röstning på ett röstmottagningsställe och vara väl genomtänkta utifrån målgruppens behov. Uppdraget ska delredovisas senast den 28 november 2023 och slutredovisas senast den 28 november 2024.

Kontaktuppgifter för media
Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se