• Start
  • Press
  • Ändringar i vallagen ska stärka skyddet för väljarna och valhemligheten

Publicerad: 1 februari 2022

Ändringar i vallagen ska stärka skyddet för väljarna och valhemligheten

I dag den 1 februari träder ny lagstiftning i kraft som syftar till att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten. Det blir bland annat tydligare för väljare att valsedlar ska väljas och rösterna göras i ordning i enskildhet. Valnämnderna tar också över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna.

– Vi är positiva till lagändringarna och anser att de överlag stärker valadministrationens förutsättningar att upprätthålla ordning och säkerhet under röstmottagningen samt stärker skyddet för väljaren. Vi välkomnar också att Valmyndigheten nu får ett stärkt och uttalat ansvar för utbildning inom valadministrationen, vilket tydliggör vår roll som central valmyndighet, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Den nya lagstiftningen innebär följande i korthet:

  • Det blir tydligare för väljare att valsedlarna ska väljas och rösterna göras i ordning i enskildhet. Det får bara vara en väljare bakom valskärmen. Väljare med funktionsnedsättning eller liknande ska dock på begäran få hjälp med detta.
  • Valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna. Detta syftar till att motverka sabotage och skapa bättre förutsättningar för valadministrationen att hålla ordning bland valsedlarna.
  • Väljare som inte följer röstmottagarnas anvisningar ska få uppmanas att tillfälligt lämna val- eller röstningslokalen, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. Detta för att varje väljare har rätt att kunna rösta under trygga former.
  • Valmyndigheten ges ett uttryckligt ansvar för att inför varje val ta fram utbildningsmaterial gällande valet till länsstyrelserna och valnämnderna.

Ändringarna i vallagen kommer att tillämpas för första gången i samband med valen till riksdagen, region- och kommunfullmäktige den 11 september i år. Det är också första gången som avskärmningar av valsedelsställ kommer att tillämpas vid ett val till riksdag, region- och kommunfullmäktige, då lagändringen infördes och tillämpades för första gången vid EU-valet 2019.

Läs mer om lagändringarna på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se