• Start
  • Press
  • Valmyndigheten får 10 miljoner kronor extra i höjt förvaltningsanslag

Publicerad: 25 november 2022

Valmyndigheten får 10 miljoner kronor extra i höjt förvaltningsanslag

I dag har regeringen i ett pressmeddelande aviserat att Valmyndigheten tillförs 10 miljoner kronor i höjt förvaltningsanslag för år 2022. Det är ett mycket glädjande besked och i nivå med vad Valmyndigheten själva har begärt i budgetunderlag de senaste åren.

– Det är ett mycket välkommet och glädjande besked från regeringen att Valmyndigheten nu får de extra resurser som vi har bett om, inte minst med tanke på att det är valår i år. Det är ett helt nödvändigt tillskott för vår möjlighet att säkerställa ett korrekt genomförande av valen, men också för att genomföra alla de förändringar som vi ser ett behov av och för ett långsiktigt och robust arbete med val i Sverige, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Förslaget innebär att Valmyndighetens förvaltningsanslag höjs från 27 miljoner kronor till 37 miljoner kronor för år 2022. Regeringen motiverar höjningen av förvaltningsanslaget med att Valmyndighetens resurser behöver förstärkas för att säkra ett robust valarbete och minska sårbarheten i Valmyndighetens verksamhet. Bland annat ska de ökade resurserna stärka myndighetens säkerhetsarbete och stödjande insatser till den övriga valadministrationen.

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se