• Start
  • Press
  • Regeringsuppdrag om hjälpmedel vid röstning pausas

Publicerad: 21 november 2022

Regeringsuppdrag om hjälpmedel vid röstning pausas

Valmyndigheten fick i maj i år i uppdrag av regeringen att tillsammans med det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden AB) vidareutveckla hjälpmedel till personer med synnedsättning att kunna rösta med bibehållen valhemlighet. Regeringen har i sin budgetproposition för 2023 inte aviserat någon fortsatt finansiering för detta uppdrag, vilket innebär att projektet kommer att pausas från och med 2023.

Regeringsuppdraget tilldelades särskilda medel för 2022 och beräknades få fortsatta medel för 2023 och 2024 under förutsättning att riksdagen anvisar medel genom beslut om statens budget. Regeringen har i sin budgetproposition för 2023 inte aviserat någon fortsatt finansiering för detta uppdrag. Det betyder att projektet kommer att pausas från och med 2023.

Samtidigt finns det en punkt om att göra en översyn av valsedelssystemet i den skriftliga överenskommelse mellan regeringspartierna (Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) och Sverigedemokraterna som offentliggjordes den 14 oktober 2022. En sådan översyn kan påverka genomförandet av detta uppdrag. Under förutsättning att regeringen kommer med ett reviderat regeringsuppdrag med finansiering för genomförandet, är både Valmyndighetens och RISE:s ambition att kunna återuppta arbetet.