• Start
  • Press
  • Rättelse i beslutsprotokoll för riksdagsvalet

Publicerad: 25 oktober 2022

Rättelse i beslutsprotokoll för riksdagsvalet

Valmyndigheten har beslutat om att justera beslutsprotokollet för valet till riksdagen. Anledningen är att ett mindre antal röster på partier som anmält deltagande i val men som inte beställt valsedlar inte har varit med i det underlag som Valmyndigheten har grundat sitt beslut om fastställande på. Rättelsen får ingen påverkan på valresultatet.

Valmyndigheten har uppmärksammat att vissa av rösterna på partier som anmält deltagande i val men som inte beställt valsedlar eller tagit mandat inte kommit med i beräkningen av det totala antalet giltiga röster, vilket innebär att antalet röster inte är korrekt i protokoll och i valpresentationen. Anledningen är att det under rösträkningen förekom en del tekniska problem i Valmyndighetens IT-system. Länsstyrelsen ska särredovisa rösterna inom två månader från valdagen.

Rättelsen påverkar inte mandatfördelningen mellan partier eller kandidater och påverkar inte heller beslut om valda ledamöter eller ersättare vid eventuella avgångar.

Även ett femtiotal protokoll i val till region- och kommunfullmäktige berörs. Länsstyrelserna ansvarar för att genomföra rättelser i dessa protokoll. För samtliga val gäller att rättelsen inte får någon påverkan på valresultatet.

Resultat i val till riksdagen 2022