• Start
  • Press
  • Snart sista dag att lämna samtycke för kandidatur

Publicerad: 7 september 2022

Snart sista dag att lämna samtycke för kandidatur

Den 9 september 2022 är sista dag för kandidater för partier som inte låst sina listor att lämna in sitt samtycke till kandidaturen.

De som kandiderar för ett parti som inte har anmält sina kandidater, det vill säga har öppen kandidatlista/valsedel, ska lämna in sitt samtycke till länsstyrelsen senast 9 september.

Man kan kandidera till en öppen lista på två sätt.

  1. Kandidera genom att bli listad på en valsedel. Ett parti kan lista kandidater på en tryckt valsedel, men ändå låta sin kandidatlista vara öppen för andra kandidater att samtycka. Den som står med på en sådan valsedel måste inte samtycka innan valsedeln trycks. Däremot måste personen samtycka senast två dagar före valdagen för att kunna bli vald, det vill säga senast 9 september 2022. Så snart personen har samtyckt kan väljare även se kandidaturen på val.se.
  2. Kandidera utan partiets medgivande. Om partiet inte anmält kandidater och därmed låst sin lista i valområdet kan en person kandidera utan att partiet behöver ge sitt medgivande. Den som vill kandidera ska lämna sitt samtycke senast två dagar före valet, det vill säga senast 9 september 2022. Kandidatens namn trycks inte på någon valsedel, men publiceras på val.se så snart samtycket har kommit in.

 

Kontaktuppgifter för media
Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se