• Start
  • Press
  • Snart sista dagen att begära rättelse av röstlängden

Publicerad: 26 augusti 2022

Snart sista dagen att begära rättelse av röstlängden

Den som har rösträtt ska finnas upptagen i röstlängden. Men om något har blivit fel går det att begära rättelse – dock senast den 30 augusti.

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Rösträtten bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, alltså den 12 augusti inför valen 2022.

Om uppgifterna om rösträtten skulle vara felaktiga, till exempel om någon anser sig vara felaktigt utesluten från röstlängden, går det att begära rättelse i röstlängden. En begäran om rättelse i röstlängden måste lämnas skriftligen till länsstyrelsen senast den 30 augusti.

För att ha rösträtt måste en person ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Det gäller vid alla de tre valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Mer information om rösträtt, röstlängd och vad som gäller vid de olika valen