• Start
  • Press
  • Rapportpartier beslutade inför riksdagsvalet 2022

Publicerad: 25 augusti 2022

Rapportpartier beslutade inför riksdagsvalet 2022

Valmyndigheten har beslutat om vilka partiers röster som kommer att räknas och särredovisas i den preliminära rösträkningen vid valet till riksdagen den 11 september 2022.

Röster för nedanstående partier kommer att räknas och särredovisas i den preliminära rösträkningen vid riksdagsvalet 2022:

  • Moderaterna
  • Centerpartiet
  • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
  • Kristdemokraterna
  • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
  • Vänsterpartiet
  • Miljöpartiet de gröna
  • Sverigedemokraterna

Röster på övriga partier som har anmält sig till valet räknas och redovisas under den gemensamma rubriken ”övriga anmälda partier”. Vid länsstyrelsernas slutliga rösträkning som påbörjas dagen efter valet, måndagen den 12 september, räknas och särredovisas röster för samtliga partier som har anmält deltagande i riksdagsvalet och även personröster.

Kriterier för val av rapportpartier

Det är Valmyndigheten som har beslutat om vilka kriterier som ska gälla för urval av rapportpartier vid val till riksdagen. De partier som redan är representerade i riksdagen ska vara rapportpartier. Dessutom ska den senast publicerade partisympatiundersökningen gjord på slumpmässigt urval från SCB, Sifo, Demoskop/Inizio, Novus och Ipsos ligga till grund för beslutet om rapportpartier. Om ett parti uppvisar ett stöd på minst 2 procent i minst två av de valda opinionsundersökningarna, ska även detta parti bli rapportparti.

Till riksdagsvalet 2022 har samtliga rapportpartier valts med stöd av att de redan är representerade i riksdagen, inget annat parti har uppfyllt det andra kriteriet.

Rapportpartier för val till region- och kommunfullmäktige

Rapportpartierna för val till riksdagen blir automatiskt rapportpartier även i region- och kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har nu fram till och med den 31 augusti på sig att besluta om övriga rapportpartier för val till region- och kommunfullmäktige. Det kan finnas max 15 rapportpartier per valområde och utgångspunkten är att alla partier som kan tänkas ta mandat bör redovisas i den preliminära rösträkningen.