Publicerad: 22 juli 2022

Nu postas utlandsröstkorten

Under juli månad skickas utlandsröstkort och material för brevröstning till ungefär 160 000 svenska medborgare som har utvandrat och som har anmält sin adress till Skatteverket.

Utlandsröstkort är ett anpassat röstkort för utlandssvenskar och kan användas för att brevrösta från utlandet eller rösta på ambassader eller konsulat. Utskicken av utlandsröstkort beräknas vara framme hos de röstberättigade senast den 28 juli, vilket är den första dagen som brevröstning från utlandet får ske.

Brevröstningsmaterialet för utlandssvenskar innehåller en blank valsedel till riksdagsvalet samt valkuvert, ytterkuvert och omslagskuvert för brevröst.

Den 18 augusti är första möjliga dag att förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat. Utlandsröstkortet innehåller kontaktuppgifter till närmaste ambassad/konsulat som har röstmottagning.

I samband med utskicket av röstkortet startar en informationsinsats i digitala kanaler riktad till utlandssvenskar om röstning från utlandet.