• Start
  • Press
  • Valmyndighetens anseende fortsatt högt hos allmänheten

Publicerad: 5 juli 2022

Valmyndighetens anseende fortsatt högt hos allmänheten

Allmänheten har ett fortsatt mycket stort förtroende för Valmyndigheten och anseendet ligger långt över genomsnittet för svenska myndigheter. Det visar Kantar Sifos årliga mätning av svenska myndigheters anseende.

Ett anseendeindex på 50 eller högre anses vara högt för myndigheter, enligt Kantar Sifo. Med 65 i anseendeindex hamnar Valmyndigheten i år på en andraplats, långt över genomsnittet för svenska myndigheter.

– Det är ett resultat som alla medarbetare på Valmyndigheten ska känna stolthet över, och ett kvitto på att det svenska valsystemet anses vara robust. Det är extra glädjande att se att Valmyndigheten fortsätter att ha ett så högt förtroende hos allmänheten nu när det är valår, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Kantar Sifo har genom en webbaserad enkät frågat 8 462 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för 50 svenska myndigheter. Enkäten besvarades under perioden 5 maj-2 juni 2022. Personerna har bedömt myndigheternas anseende genom att besvara frågor inom fem olika områden:

  • Övergripande värdering
  • Personligt intryck
  • Lita på
  • Kvalitet i myndighetens tjänster och myndighetsutövning
  • Framgång

Valmyndigheten var en av de mest ansedda myndigheterna i Kantar Sifos mätning även förra året.