Publicerad: 20 januari 2022

På besök i valsedelstryckeriet

Produktionen av valsedlar inför årets val är nu i full gång. Valmyndigheten har besökt ett av tryckerierna för att se hur arbetet fortlöper med de totalt över 700 miljoner valsedlar som ska tryckas innan valet.

Ett ark med blanka valsedlar.

Ett ark med blanka valsedlar direkt från tryckpressen. Varje pall med pappersark räcker till ungefär 400 000 valsedlar. De trycks i en takt av cirka 1,5 pallar eller 600 000 valsedlar per timme. Foto: Sara-Stina Bergstedt.

– Det var kul och intressant att få se hur arbetet går till med det praktiska utförandet av alla förberedelser vi arbetat med det senaste året, säger Sara-Stina Bergstedt, valhandläggare på Valmyndigheten.

I tryckeriets lokal pumpar man in vattenånga för att hålla luftfuktigheten konstant över 50 procent. Till ett öronbedövande ljud spottar maskinerna ur sig nytryckta ark i en takt av runt 600 000 valsedlar i timmen.

Det var i december som tryckeriet Åtta 45 började arbetet, som ett av två tryckerier med uppdraget att trycka 2022 års valsedlar. Totalt handlar det om cirka 114 miljoner blanka valsedlar och partivalsedlar, samt cirka 590 miljoner så kallade namnvalsedlar som ska passera tryckpressarna och så småningom skickas ut till bland annat landets alla röstmottagningsställen. Namnvalsedlar är de som innehåller listor på partiernas kandidater som väljarna kan kryssa för om de vill göra ett personval.

Först partivalsedlar sedan namnvalsedlar

I januari och februari pågår tryckningen av partivalsedlar och från mitten av mars börjar arbetet med namnvalsedlarna, allt eftersom partiernas beställningar kommer in. Den stora ruschen är från mitten av april till och med slutet av juli då partierna har garanti om sista leveransdag inför valen den 11 september. Förutsatt att de gjort beställningen senast den 8 april.

Delat ansvar mellan Valmyndigheten och länsstyrelserna

Valmyndigheten har ett övergripande och samordnande ansvar för valsedelshanteringen, medan det är länsstyrelserna som ansvarar för att ta emot partiernas beställningar.

Det innebär att Valmyndigheten gör alla förberedelser medan det från april mer är länsstyrelserna som har hand om det praktiska kring beställningarna.